Skleníkové plyny jsou významný faktor ovlivňující změnu klimatu. Zemědělství je na území Spojených států zodpovědné za asi 10 % emisí skleníkových plynů, polovina z toho pochází od krav a dalších zvířat, která se živí trávou a senem. Autory studie proto napadlo upravit složení jejich stravy.

Autoři také ukazují na skutečnost, že na Zemi je pouze zlomek půdy orné, mnohem více plochy je vhodné k pastvě, proto hraje živočišná produkce významnou roli v uživení 10 miliard lidí, které se brzy na planetě budou nacházet. V tuto chvíli ovšem vodní stopa jednoho kilogramu hovězího znamená 15 500 litrů vody — otázka emisí tedy není jediným problémem.

Výsledky studie ukazují, že mořské řasy (Asparagopsis taxiformis) v krmivu dobytka jsou účinné v redukci emisí skleníkových plynů a tento efekt neklesá s časem. Přes 5 měsíců přidávali pracovníci do krmení 21 jedinců tura domácího nepatrné množství mořských řas a sledovali jejich váhu a emise metanu. Dobytek, který se svým krmením zkonzumoval i 80 g mořských řas, přibral na váze stejně jako zbytek stáda, ale narozdíl od ostatních emitoval do atmosféry o 82 % metanu méně. Podobné testy také ukázaly, že krmivo s mořskou řasou nemá vliv na kvalitu mléka.

Další kroky spočívají také ve studii vhodných způsobů pěstování řasy (Asparagopsis taxiformis), kterou vědci použili do krmiva. Práce na tomto projektu je ještě dost, ale studie nabídla jasné výsledky — doplňky z mořské řasy mohou udržitelně a s dlouhodobou účinností redukovat emise metanu dobytka.


Zdroj: phys.org, Původní studie: PLoS ONE
Zdroj titulního obrázku: Unsplash, Sean McGee