Není mnoho zvířat, která upozorňují na zvyšující se hladinu oxidu uhličitého. Jedním z nich je tučňák císařský. Kvůli zvyšujícím se ztrátám antarktického ledového masivu může do roku 2100 zmizet z naší planety.

Matematický model, který je zaměřený na odpověď mořských ptáků na klimatickou změnu, vytvořila ekoložka Stephanie Jenouvrier. Ve spolupráci s klimatology předpovídá, jaká bude budoucí ekologická odpověď na zvyšující se teplotu a koncentraci CO2.

Ve studii jsou zohledněná veškerá dostupná fakta o probíhajících změnách, která jsou zároveň porovnávána s dosavadní historií života tučňáků a jejich vývojem. Z jejích závěrů vyplývá, že pokud se situace nezlepší (či se bude zhoršovat), tak by tučňáci mohli ve svých přirozených podmínkách vyhynout kolem roku 2100.

Nejzásadnějším bodem studie je zohlednění zvyšujícího se počtu částic CO2. V roce 2019 jsme překročili hranici 400 ppm atmosférického CO2. Pokud by růst pokračoval stejným tempem, v roce 2100 bychom dosáhli téměř 1000 ppm CO2. A to už by mohl být pro tento specifický druh problém.

Tučňáci císařští jsou považováni za živé indikátory probíhající změny. Jejich životní cyklus je velmi náchylný na měnící se podmínky. Led pro ně znamená místo, kde se shlukují do kolonií, kde se páří a kde se starají o potomstvo.

Jednu z těchto kolonií, nazvanou Terre Adélie, vědci zkoumají celých 60 let. Nasbíraná data byla následně použita i v modelu Stephanie Jenouvrier. Jsou zde zaznamenány jednotlivé nárusty a hluboké populační propady, které souvisí s jejich prostředím.

Na základě sesbíraných dat a nové demografické studie kolonií tučňáků, kterou dr. Jenouvriere se svým týmem vytvořila, dospěla k jednoznačným závěrům. Při současném trendu zasáhne všechny známé kolonie značný populační propad a 80 % z nich bude existovat na hraně schopnosti dalšího rozmnožování. Podle analýzy se celkový počet může snížit o 86 %.

Pokud se podaří udržet hladinu CO2 na dnešních hodnotách, dojde ke snížení populace o 31 %. Ano, jde o hodně, ale ztráta není tak drastická. Pokud bude dodržena Pařížská dohoda, situace tučňáků císařských bude stabilní. Doufejme, že i v rámci zachování živočišných druhů, bude alespoň valná většina zemí schopna dohodu dodržet.