Vývojem léků nebo vakcín proti koronaviru se zabývá v současnosti celá řada virologických laboratoří. V American Society for Microbiology byl právě zveřejněn souhrnný článek, který popisuje, které látky by mohly být účinné v boji s COVID-19.

Výzkumy navazují na poznatky získané v boji proti SARS a MERS, které způsobily menší epidemii na počátku tisíciletí. Jako nejslibnější se jeví remdesivir, nukleotidový analog, který je prozatím testován v klinických studiích proti viru Ebola. Remdesivir inhibuje replikaci SARS-CoV i MERS-CoV v tkáňových kulturách a zatím funguje dobře na animálních modelech. Na myším modelu remdesivir prokazatelně snižuje plicní infekci po včasném podání.

Další variantou mohou být léky standardně používané v léčbě HIV-1. Jedná se o inhibitory proteáz, lopinavir a ritonavir, které jsou podávány v kombinaci s interferonem beta. Jejich účinnost je potvrzena u pacientů se SARS-CoV a u myší infikovaných MERS.

Relativně vysoká úmrtnost u všech tří koronavirů (SARS-CoV, MERS-CoV, COVD-19) může být spojena s vysokou prozánětlivou odpovědí. Zatím ale není úplně jasné, zda by léčba měla cílit hlavně tímto směrem.

Další výzkumy jsou třeba a doufejme, že práce na nich půjde co nejrychleji. Důležité jsou ty probíhající na zvířecích modelech i klinické studie. Některé schvalovací procesy jsou v tuto dobu urychleny.

Zdroj: https://aac.asm.org/content/early/2020/03/03/AAC.00399-20?fbclid=IwAR0gQVz6_as-we4jGIlpwlhBMrAuFFkGkvT2PRlgeSgDv6QGXmL2k4z9GQs
Foto: Markus Spiske, Unsplash