Mezinárodní tým, složený z amerických a čínských vědců, shromáždil v Tibetu vzorky nejstaršího ledu na planetě Zemi. V nich objevil 33 rodů dosud neznámých zmražených virů, které led skrýval přibližně 15 000 let. Tým vzorky získal z hloubky 50 metrového vrtu. Zkoumání těchto záhadných virů by vědcům mohlo pomoci odhalit, jakým způsobem viry přežívaly v průběhu času v různých klimatických situacích.  

"Současné klimatické změny mohou pomoci nebezpečným patogenům proniknout z tajícího ledu," uvedl tým ve své studii. "Pokud by došlo k jejich úniku došlo, musíme o nich dopředu shromáždit co nejvíce informací," dodávají.

Výzkum ledovcových mikroorganismů je však velmi náročná disciplína - je totiž velice snadné vzorky ledového jádra kontaminovat okolními bakteriemi. Vzorky, které byly získány z ledovce Guliya mezi lety 1992 až 2015, tak byly s nejvyšší pravděpodobností znehodnoceny jinými mikroby. Aby tomu vědci předešli, vytvořili novou metodu, která umožňuje ultra aseptickou práci. Přestože byl vnější povrch zkoumaných ledových jader kontaminován, vnitřky zůstávají podle studie stále nedotčené.

Viry byl získány ze dvou různých ledových jader. Podle vyjádření vědců se obě skupiny vzájemně velice různily. "Je pravděpodobné, že reprezentují velice odlišné klimatické podmínky," uvádějí ve své studii.

Zdroj: Laura Geggel, Live Science, Kristin Houser, The Byte