Nový výzkum publikovaný v časopise JAMA Neurology uvádí, že některé doplňky stravy mohou obsahovat mimořádně vysoké hladiny molekuly zvané levodopa, která se často používá při léčbě Parkinsonovy choroby. Výzkum zjistil, že objemy levodopy v některých doplňcích se dramaticky liší, a to od téměř nulového množství až po případy, kdy je hladina levodopy vyšší než je bežné u léků na předpis.

Levodopa, neboli L-DOPA, je aminokyselina sloužící jako přirozený prekurzor pro řadu neurotransmiterů, včetně dopaminu. Jedním z nejzajímavějších lékařských objevů 20. století bylo zjištění, že levodopa může účinně pomoci zlepšit motorické symptomy pacientů trpících Parkinsonovou chorobou.

V souvislosti s Parkinsonovou chorobou je léčba levodopou kombinována s dalším enzymem zvyným karbidopa. Tato nová kombinace molekul zlepšuje schopnost levodopy procházet hematoencefalickou bariérou a snižuje některé nepříjemné systémové vedlejší účinky, které mohou doprovázet užívání samotné levodopy.

Jako přirozeně se vyskytující amynokyselinu lze levodopu nalézt v řadě rostlin a bylin. Jedním zvláště silným zdrojem je fazole zvaná Mucuna pruriens (Sametová fazole). Semena této rostliny mohou obsahovat  3 až 6 % levodopy, takže se často prodává jako přírodní doplněk stravy zvyšujícící dopamin.

Mucuna pruriens si své označení Sametová fazole jistě zaslouží. Foto Tom Rulkens via Flicker

Nedávná studie odhalila, že téměř 1 z 10 pacientů s Parkinsonovou chorobou užívá dolňky stravy Mucuna pruriens. Tento nový výzkum se tedy pokusil přesně kavantifikovat, kolik levodopy bývá v těchto neregulovaných doplňcích stravy.

Celkem bylo analyzováno šestnáct doplňků stravy Macuna pruriens, které podle výzkumníků obsahovaly velmi rozdílné hladiny levodopy. Jeden produkt neobsahoval žádné zjistitelné množství levodopy, zatímco ostatní se pohybovaly od 2 mg na dávku až po ohromujících 241 mg.

Obecně byly objemy levodopy nalezené v doplňcích často výrazně vyšší než množství uvedené na etiketě. Podle hlavního autora Pietera Cohena byly nejvyšší zjištěné objemy levodopy vyšší, než jaké se obvykle předepisují pacientům s Parkinsonovou chorobou.

Je důležité podotknout, že vzhledem k tomu, že tyto doplňky stravy neobsahují další sloučeniny přidávané do přípravků levodopy na předpis, nelze farmakologické účinky přímo porovnávat. Tyto volně prodejné doplňky stravy tak rozhodně nemohou nahradit léky na předpis. Ovšem vzhledem k tomu, že většina pacientů s Parkinsonovou chorobou pravděpodobně tyto doplňky užívá, stává se jejich konečné dávkování značně nepředvídatelné.

Výzkumnící naznačují, že svá zjištění předají americkému Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Podle současné legislativy ve Spojených státech nepotřebují výrobci před uvedením doplňku stravy na trh schválení nebo povolení. Nicméně FDA má regulační orgán pro kontrolu aktuálně dopstupných produktů na trhu, aby se ujistil, že jsou bezpečné a přesně označené.

Množství levodopy v doplňcích stravy mnohdy převyšuje hladiny, které lze nalézt v rostlinném zdroji. Je tudíž pravděpodobné, že výrobci tuto hladinu v doplňku uměle zvyšují.

Toto není první studie, která zkoumala hladiny levodopy v doplňcích stravy Mucuna pruriens. Studie z roku 2018 zkoumala šest komerčních doplňků a zjistila, že ani jeden produkt neobsahoval přesné množství levdopody uvedené na etiketě. Jeden produkt obsahoval dokonce o 141 % více levodopy, než bylo uvedeno na jeho etiketě, což znamená, že někteří uživatelé tak mohli konzumovat až 720 mg levodopy.

Nový výzkum naznačue, že pacienti s Parkinsonovou chorobou by měli být při užívání těchto doplňků stravy opatrní právě kvůli nesrovnalostem v uvedeném množství levodopy. Lékaři jsou také vyzýváni, aby se svých pacientů ptali na jakékoli doplňky, které mohou jejich pacienti s Parkinsonem konzumovat, aby mohli sledovat jejich spotřebu levodopy.

Originální publikace: Levodopa Content of Mucuna pruriens Supplements in the NIH Dietary Supplement Label Database | Complementary and Alternative Medicine | JAMA Neurology | JAMA Network (IF 29.91)

Zdroj: NewAtlas

Titulní obrázek: AnnyksPhotography via Pixabay

Více o Parkinsonově chorobě na CZECHSIGHT:

Nová šance pro nemocné Parkinsonovou chorobou
Doposud se Parkinsonova choroba považovala za nevyléčitelné onemocnění. Nyní však vědci přicházejí s novinkou, která by mohla zachraňovat životy.
Strategie Trojský kůň: Vědci vyvíjejí léčbu pro pacienty s Parkinsonovou chorobou
Běžné neurodegenerativní onemocnění, které neumíme léčit. To je Parkinsonova choroba. Při snahách navrhnout účinný léčebný postup se nyní vědci nechali inspirovat řeckou mytologií – jejich kombinovaná látka umí nepozorovaně proklouznout kolem mozkové „ostrahy“ a dostat se do místa svého působení.