Člověk patří k mikrosmatickým savcům, tedy savcům se špatným čichem a útvary čichového mozku jsou již značně redukovány. Když se mají lidé orientovat v prostoru, spoléhají převážně na zrak a sluch. Jemné rozdíly mezi jednotlivými vstupy do párových smyslových orgánů se v mozku vyhodnocují a umožňují prostorové zobrazení zvuku a obrazu. Stereofonie a stereoskopie tak v mozku vytváří třídimenzionální prostředí k navigaci člověka v prostoru.

Když mají lidé dvě oči a dvě uši, mohl by se někdo trochu pozastavit i nad čichem. Proč by to tak nebylo, když máme sice jeden nos, ale dvě nozdry? Ano, nozdry současně odebírají vzorky z dvou nepřekrývajících se oblastí v prostoru, ale obecně se tvrdí, že tyto rozdíly neposkytují lidem směrové informace. Pokud tento zápach přímo nestimuluje také trojklanný nerv (tedy nenese s sebou i pocity horka, chladu, kořeněného jídla či mravenčení nebo brnění), je tomu tak a samotný pach by žádné informace o směru nepřinášel, protože by to byl ve skutečnosti systém trojklanného nervu, který by generoval směrové informace. Nicméně nová studie, provedená studentem Yuli Wu a jeho kolegy v Institutu psychologie Čínské akademie věd, nesouhlasí.

“Využili jsme jedinečný typ vizuálních podnětů zvaných ‘optický tok’, který kriticky řídí navigaci a vyvolává iluzorní pocit sebepohybování ve stacionárních pozorovatelích (testovaných),” uvedl Yuli Wu.

Vědci přesně kontrolovali vzorec zmiňovaného optického toku. Pozorovatelé na různé úrovně rozdílnosti koncentrací v jednotlivých nozdrách reagovali a vědci byli schopni kvantifikovat, do jaké míry se na rozdílné koncentrace pozorovatelé zaměřují. V postupu použili fenethylalkohol, který voní jako růže a vanilin, vonící jako vanilka; u těchto alkoholů se ví, že stimulují pouze čichový nerv. Testováno bylo celkem 180 účastníků. Jejich výsledky ukazují, že mírný rozdíl v intenzitě vůně mezi oběma nozdrami soustavně ovlivňuje vnímání směru vlastního pohybu příjemců - směrem k straně s vyšší koncentrací, přestože nemohou říct, která jejich nosní dírka cítí silnější zápach.

Tato studie představuje jasný behaviorální důkaz, že lidé mají stereo čich, který podvědomě řídí navigaci. Zjištění podtrhují multisenzorickou povahu vnímání a mohla by poskytnout návod, jak navrhnout vývoj virtuální reality včetně čichových vjemů.

Zdroj: Institute of psychology CAS, autor titulní fotografie: Ruslan Zh, Unsplash