Díky strategickému partnerství města Linec (Rakousko) se společností EHang se rakouské město údajně stane prvním evropským pilotním městem pro městskou leteckou mobilitu (urban air mobility - UAM).

Společnost EHang Holdings Limited(EHang) se zabývá technologickými platformami pro autonomní letecká vozidla(AAV). Během letošního roku EHang oznámil pokrok v implementaci zkušebního provozu městské letecké mobility(UAM) ve třetím největším rakouském městě – Linec.

Na nedávné celosvětové virtuální konferenci UAM pořádané sítí Aviation Week Network se Andreas Perotti, šéf marketingu EHang pro Evropu, podělil o možné vývojové scénáře pro použití městské letecké mobility v Evropě. EHang očekává, že brzy zahájí zkušební provoz UAM s EHang 216 (vozidlo pro městskou leteckou mobilitu) v rakouském Linci.

EHang navázal v roce 2019 strategická partnerství s FACC a LINZ AG, subjekty se zkušenostmi v městské hromadné dopravě a dobíjecí infrastruktuře. Tyto tři strany se dohodly, že se budou podílet na rozvoji Lince jako pilotního města pro leteckou mobilitu. Například pro městskou leteckou přepravu cestujících a zboží autonomními leteckými taxíky v městských oblastech.

EHang poznamenal, že v Linci je k dispozici stabilní 5G infrastruktura, která zajišťuje komunikaci a přesnost dat v reálném čase pro navigaci během letu a přistání. Dále bude ve městě Linc stanovena vhodná testovací trasa vedoucí přes neobydlené oblasti k vertiportům, tedy stanicím pro UAM. Zatímco výstavba je plánována na rok 2021, zkušební lety jsou plánovány již v blízké budoucnosti.

V průběhu zkušebního letu budou studovány různé aspekty, včetně praktičnosti implementace UAM v městských oblastech, názory obyvatel a dopad UAM na životní prostředí.

Zakladatel, předseda představenstva a generální ředitel společnosti EHang, Huazhi Hu, řekl: „Budeme implementovat celý hodnotový řetězec, který je nezbytný pro provoz UAM spolu s demonstrací přepravy cestujících. Důležitou roli budou hrát rezervační systémy, procesy nástupu na palubu a otázky týkající se servisu."

Více o městské letecké mobilitě na CZECHSIGHT v článku:

Zdroj: https://www.intelligenttransport.com/transport-news/104712/city-of-linz-moves-forward-as-urban-air-mobility-uam-pilot-city/

Foto: evtol/ehang216