Rostoucí hladina oxidu uhličitého v atmosféře má za následek nejen globální oteplování, ale i mnoho dalších změn prostředí. Několik významných změn souvisí i s oceány, jak jsme zmiňovali v našem květnovém článku. Oceán se otepluje a zároveň se stává kyselejším, což ohrožuje život korálových útesů. Australští vědci navrhli zajímavé řešení tohoto problému. Ve studii publikované v Environmental Research Letters ukazují, jak by uvolňování alkalizačního činidla na námořních trasách mohlo ochránit většinu Velkého bariérového útesu.

Kyselá mořská voda o nízkém pH je pro korálové útesy hrozbou, je v ní totiž snížena koncentrace uhličitanových iontů, které koráli využívají pro stavbu svých koster. Tím pádem je ohrožena schopnost útesů vyvářet struktury a opravovat je.

Přidání umělých zdrojů zásaditých látek do mořské vody je jedním ze způsobů vyvážení pH vody. Vědci z Australia´s Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation prozkoumali možnost uplatnění tohoto přístupu v rozsahu, který zatím nebyl zohledněn.

„Většina dosavadních studií modelování umělé alkalizace oceánů se zaměřila na potenciál alkalizace jako techniky odstraňování oxidu uhličitého,“ popisuje australský tým. „Několik studií zkoumalo úlohu alkalizace se zaměřením na vyrovnání změn souvisejících s acidifikací oceánů v regionálním měřítku.“

Pro svou teorii využil tým vědců tzv. spojený hydrodynamicko-biochemický model, nedávno vyvinutý a ověřený v oblasti Velkého bariérového útesu. Po uvolnění 30.000 tun alkalizačního činidla z nosiče podél stávající trasy lodní dopravy, došlo k umělé alkalizaci oceánu v oblasti téměř celého útesu v délce 2.000 km.

Podle autorů by tato strategie mohla vyrovnat 10 let okyselování oceánů v této oblasti a zároveň by mohla izolovat 35.000 tun oxidu uhličitého ročně. Větší zásaditost oceánů totiž zlepšuje jeho schopnost absorbovat oxid uhličitý ze vzduchu.

Studie tak nabízí novou zajímavou cestu, díky které mohou vědci chránit korálové útesy. Některé další zajímavé příklady zahrnují podvodní reproduktory, které lákají ryby, aby pomohly útesy obnovit, plovoucí filmy chránící koráli před UV zářením a implantace mini korálů do poškozených oblastí.

Originální studie: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ac002d

Zdroj: NewAtlas

Obrázek: Yanguang Lan via Unsplash