Report, jehož cílem je vyhodnotit dopady firmy na chod společnosti, a především na lokality, ve kterých působí. Dále report ukazuje směr budoucího vývoje společnosti. Lyft má v plánu tento report publikovat každoročně.

“Vždy jsme se zaměřovali na poskytnutí hospodářských, sociálních a environmentálních výhod, které spočívají ve změně vnímání našich měst, a to směrem od automobilů k lidem, a umožnit bezproblémovou a dostupnou dopravu všem," Logan Green, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Lyft.

„Abychom mohli plnit své poslání, musíme spolupracovat se všemi zúčastněními stranami – řidiči a pasažéři, ale i partneři, akcionářů a tvůrci politik. Naše práce sleduje celou řadu otázek, včetně přístupu k dopravě a spravedlnosti, ekonomické mobility a udržitelnosti, “ pokračuje Logan Green.

Report se zaměřuje na čtyři klíčové oblasti:

  1. Prostředí: Report zdůrazňuje, že Lyft má v současné době k dispozici řadu zelených možností dopravy, včetně elektrických vozidel (EV), kol a skútrů. Společnost se zavázala dosáhnout 100 % EV na platformě Lyft do roku 2030. To má údajně potenciál vyhnout se desítkám milionů metrických tun emisí skleníkových plynů a snížit spotřebu benzínu o více než miliardu galonů v příštích deseti letech. Report také zahrnuje přezkoumání environmentální stopy společnosti Lyft
  2. Ekonomický dopad: Společnost Lyft se podle reportu zavázala vytvářet „spolehlivé a flexibilní podmínky pro řidiče“, z nichž 90 procent jezdí méně než 20 hodin týdně. Společnost uvedla, že se zaměřuje na zpřístupnění a spravedlivější přepravu, přičemž uvedla, že 40 procent jízd Lyft v USA začíná nebo končí v oblastech s nízkými příjmy.
  3. Sociální dopad: V roce 2019 zahájila společnost Lyft program LyftUp. Jedná se o soubor iniciativ, jejichž cílem bylo pomoci překlenout mezery v dopravě v nedostatečně obsluhovaných lokalitách a umožnit tak lidem důstojnou participaci na každodenním životě a propojit je s kritickými zdroji (jídlo, zaměstnání, hlasování) prostřednictvím bezplatných nebo zlevněných jízd autem, na kole nebo na skútru. V reakci na krizi COVID-19 report uvádí, že Lyft aktivoval přes LyftUp více než 500 neziskových partnerů, aby poskytl bezplatné jízdy těm, kteří je nejvíce potřebují.
  4. Správa a řízení společnosti (Corporate governance): Ve reportu je vysvětleno, že Lyft se zaměřuje na to, aby dělal správné věci, kam patří i firemní vedení a kultura. Cení si nezávislosti a rozmanitosti ve správní radě, a společnost je dle reportu odhodlána prosazovat lidská práva.

Více o fenoménu ride-hailingu na CZECHSIGHT naleznete v:

Zdroj: https://www.intelligenttransport.com/transport-news/103489/lyft-publishes-first-environmental-social-and-governance-report/

Foto: Weston MacKinnon, Unsplash