Kolonizace Marsu je stále rezonujícím tématem napříč společností. Elon Musk dokonce nedávno prohlásil, že vyšle první kolonisty na rudou planetu do třiceti let. Jak zde budou kolonisté žít, není jasné. K překonání klíčových problémů, jako je např. konstantní působení kosmické radiace, zbývá ještě dlouhá cesta. Avšak první řešení se postupně objevují.

Mars oplývá řadou důvodů, kvůli kterým se zde nedá žít. Po desítky let trvajících výzkumech NASA věří, že dokáže vyřešit většinu z nich. Přetrvávající radiace je však tou poslední, která jim uniká. Výzkumný tým z Washington Academy of Sciences vidí řešení ve stavbě obydlí v tzv. lávových tunelech. Jedna jejich síť se nachází v Hellas pánvi.

Radiace může bez dostatečné ochrany způsobit poškození buněk a DNA, které se následně projeví na našem zdraví. Dokonce i astronauti na ISS se každým dnem vystavují riziku záření a šance na propuknutí nádorového onemocněn je u nich několikrát vyšší než u normálního člověka. Proto vědci hledají dodatečnou ochranu, kterou planta může nabídnout.

Lávové tunely v Hellas pánvi jsou uložené poměrně strategicky. Nachází se daleko od pólů, kde byla naměřena největší radiace. Navíc je dno pánve poměrně hluboké a ukazuje se, že čím níž by se člověk nacházel, tím menší mu hrozí radiace. I přes to je to asi o čtvrtinu větší radiace, než která hrozí astronautům na ISS.

Další výzkum se zaměřil na detekci lávových tunelů. Zatím se podařilo najít tři. Podle výzkumu, publikovaného v Journal of Washington Academy of Sciences, dokáží jejich stěny zabránit 82% solární radiace. Možné využití lávových tunelů se objevilo v minulosti i ve spojitosti s kolonizací Měsíce.

Lávové tunely navíc nabízí i další výhody při případné kolonizaci, jako je ochrana před případnými meteority, výkyvy teplot nebo potenciálně nebezpečných sloučenin povrchu Marsu.

Zdroj: https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2004/2004.13156.pdf
Foto: Unsplash