Klasická kůže a její alternativy obvykle pochází ze zvířat nebo syntetických polymerů. Kůže může být získána jako vedlejší produkt chovu hospodářských zvířat a zpracování masa. Produkce kůže je ovšem čím dál tím více diskutabilní co se týče etické stránky a ekologické udržitelnosti. Chov dobytka je spjat s odlesňováním, vypouštěním množství skleníkových plynů a při samotném zpracování kůže jsou používány zdraví škodlivé látky. Výroba syntetické kůže z plastů jako je polyvinylchlorid nebo polyuretan je zase závislá na chemikáliích z fosilních paliv.

Alternativou živočišné a syntetické produkce by mohlo být využití houbového mycelia. Mycelium neboli podhoubí se skládá z vláken tvořených buňkami hub. Důležitou složkou houbových vláken je chitin, což je polymer nacházející se v buněčné stěně hub, ale také například v exoskeletu členovců. Chitin má zároveň podobnou molekulární strukturu jako celulóza, která tvoří buněčnou stěnu u rostlin. Houbové mycelium bylo již v polovině 20. století využíváno pro výrobu papíru právě kombinací vláken celulózy a chitinu, tím byla navíc zajištěna větší odolnost papíru vůči ohni.

Jako substrát pro pěstování houbových vláken, lze využít piliny, které jsou vedlejším produktem zemědělství a lesnictví. Mycelium je po pár týdnech sklizeno a fyzikálně a chemicky zpracováno, během tohoto procesu se například vytváří vazby mezi houbovými vlákny, což zvyšuje pevnost látky a zabraňuje rozkladu. Výsledkem jsou listy houbové biomasy o velikosti až 2,5 m2, které vypadají podobně jako kůže a mají srovnatelné materiálové vlastnosti. Materiály odvozené z hub již uvedly na trh první biotechnologické společnosti, z mycelia jsou vyráběny například boty, kabelky, peněženky a řemínky k hodinkám. Houbová náhražka kůže navíc obvykle obsahuje především chitin a další polysacharidy, které jsou kompletně biologicky odbouratelné.

Stále je však co vylepšovat, nyní je snaha zaměřena k dosažení produkce homogenního a konzistentního mycelia, které by mělo rovnoměrný růst, sílu, barvu a mechanické vlastnosti.

Využití houbových mycelií se ukazuje být efektivní a zároveň ekologicky přijatelnou náhradou hovězí a syntetické kůže, obzvláště pro udržitelně smýšlející spotřebitele.

Originální práce: https://www.nature.com/articles/s41893-020-00606-1

Zdroj: EurekAlert, zdroj titulní fotografie: Jesse Dodds, Unsplash