Od roku 2013 vzrostla úmrtnost chodců a cyklistů na silnicích v USA o téměř 30 procent, respektive 14 procent. Přesto však tento trend rostoucího počtu úmrtí zmíněných skupin bývá veřejností opomíjen.

Jedním možným důvodem je dle bezpečnostních expertů na dopravní komunikaci fakt, že média mají tendenci obviňovat chodce a cyklisty, kteří jsou zasaženy auty a samotné řidiče nechávají stranou. Nedávno publikovaná studie Editorial Patterns in Bicyclist and Pedestrian Crash Reporting publikovaná týmem výzkumníků z Kelcie Ralph, Evan Iacobucci (Rutgers University), Calvin G. Thigpen (Arizona State University) a Tara Goddard (Texas A&M University) v časopise Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board jim dává za pravdu.

Autoři studie si kladou dvě hlavní otázky:

  1. Jaké jsou proporce obviňování cyklistů a chodců na jedné straně a řidičů na straně druhé při nehodách v novinových článcích?
  2. Do jaké míry tyto zprávy referují o zmíněných nehodách jako o nehodě ve smyslu incidentu odrážející pochybení jedince, nebo o nehodě reflektující systémový problém veřejného zdraví, jehož výskytu by se mělo předcházet?

Autoři s využitím automatizovaného skriptu shromáždili více než 4 000 článků o haváriích zahrnujících chodce nebo cyklisty publikovaných v regionálním tisku během února a března roku 2018. Z nich následně vybrali vzorek 200 zpráv pro podrobnou analýzu obsahu. Polovina článků ve vzorku (100 článků) se týkala havárií zahrnující někoho, kdo šel, zatímco druhá polovina informovala o nehodách s cyklisty.

Vědci zjistili, že novinové zprávy převážně, ale často velmi jemně, přesouvají vinu na chodce a cyklisty. „Zpráva téměř vždy zakrývá povahu problému veřejného zdraví tím, že se s haváriemi zachází jako s izolovanými incidenty, s odkazem na havárie jako na nehodami, které nezohledňují to, jak je prostředí, ve kterém se pohybujeme vyprojektována s ohledem na bezpečnost silničního provozu,“ píšou.

Termín „nehoda“ byl nejčastějším označením pro havárii, který se vyskytoval u 47 % vět v celém textu a u 11 % titulků napříč zkoumaným vzorkem. Zprávy také mnohem častěji používaly fráze jako „chodec nebo cyklista byl zasažen autem“ namísto „řidič zasáhl chodce“. Zde je třeba poznamenat, že novináři mají zákonné povinnosti vyhýbat se obviňování jedné ze stran bez oficiálního rozhodnutí policie nebo jiných orgánů.

Ve 200 článcích, které vědci analyzovali, 65 % vět obsahovalo označení subjektu, kterým v 74 % byl chodec či cyklista. V případě, kdy byl zmíněn řidič nebo vozidlo, o nehodě bylo referováno objektivizovaným jazykem („Auto zasáhlo cyklistu“), a to v 81 % případů.

„Jinými slovy, věty převážně odkazovaly na neživý objekt spíše jako na aktéra než na řidiče,“ píšou autoři a dodávají: „Použití objektivizovaného jazyka bylo využito obzvláště v případech, kdy došlo ke kolizi mezi vozidlem a cyklistou/chodcem, po které vozidlo následně odjelo.

Více než čtvrtina článků se o řidiči vůbec nezmínila. Některé navíc obviňují oběť autonehody za to, že “skočila” pod auto.

Novinové články jen zřídka uvádějí širší kontext autonehod, kterého jsou chodci a cyklisté součástí. Bezpečnostní experti mají právo být znepokojeni.

Jen velmi málo článků ze zkoumaného vzorku zmiňovalo roli designu silnic nebo rámovalo havárie jako systémový problém veřejného zdraví. Zároveň v novinových článcích nebyl citován žádný z odborníků, kteří mají znalosti v oblasti územního plánování nebo dopravního inženýrství. „Tento model zpravodajství pravděpodobně přispívá k omezenému povědomí společnosti o úmrtí chodců a cyklistů,“ poznamenávají autoři.

Studie nakonec potvrzuje to, co mnozí urbanisté a bezpečnostní experti říkají. Tedy že média se spoluúčastní na rostoucí nehodovosti způsobené řidičů vozidel. Lepší postupy podávání zpráv jsou nepřímým, ale důležitým způsobem, jak se přibližovat k diskurzu Vision Zero.

originální studie: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0361198119825637

Dodatečné zdroje: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-10/why-news-coverage-of-car-crashes-favors-drivers

Foto: Yunming Wang, Unsplash