Iniciativa Medici PRO Očkování byla založena v roce 2019 studenty medicíny z Univerzity Karlovy v Praze. Z původní malé skupinky nadšených mediků se tým rozrostl na nynější organizaci o solidních dvaceti pěti členech, převážně z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a katedry Marketingové komunikace a public relations (MKPR) z Fakulty sociálních věd UK. Dali si za cíl zvýšit povědomí o významu očkování a sloužit jako prostředníci mezi odbornou a laickou veřejností v poskytování kvalitních a vědecky podložených informací.

Proočkovanost klesá – proč by nás to mělo zajímat

Ačkoliv by se hned na první pohled mohlo zdát, že hlavním podnětem pro vznik spolku byla současná pandemická situace, pravda je jiná. Projekt byl zahájen primárně v reakci na znepokojující pokles proočkovanosti a hrozící návrat epidemií spalniček a dalších infekčních onemocnění.

Spalničky si řada lidí mylně představí jen jako neškodné dětské onemocnění. Jak ovšem uvádí Světová zdravotnická organizace (WHO), přestože máme proti spalničkám k dispozici dostupnou a bezpečnou vakcínu, v roce 2019 byl zaznamenán nejvyšší počet případů onemocnění za posledních 23 let. A co víc, od roku 2016 se počet úmrtí na toto onemocnění zvýšil o téměř 50 % a jen v roce 2019 si vyžádalo přes 200 000 obětí. Na vině je mimo jiné i klesající ochota rodičů očkovat své děti, snižující se proočkovanost a z ní plynoucí nefunkční kolektivní imunita ve společnosti.

Neblahého trendu si všimli studenti z řad mediků, kteří se následně spojili se studenty marketingu a PR za účelem, dostat kvalitní a věděcky ověřené informace o očkování do rukou veřejnosti. Nejedná se totiž jen o vzdálený úkaz, který se nás osobně netýká. "Začal se objevovat rostoucí problém, kdy stále více lidí odmítá očkovat své děti, například v Praze je proočkovanost proti spalničkám už opravdu kritická. Tohle pozorování sloužilo jako prvotní impuls k založení našeho projektu," říká Karolína Hájková, studentka MKPR a členka spolku Medici PRO Očkování.

"Zjistili jsme, že téma očkování je relevantní nejen pro dospívající a mladé dospělé, kteří si svůj názor na očkování sebe a případně svých dětí teprve utvářejí, ale obecně pro široké publikum. To se nám i teď během covidu potvrdilo, jelikož nám zasílají své dotazy různí lidé ze všech věkových skupin."

Osvětových aktivit, na kterých se skupina podílí, je opravdu uctihodné množství – od přednášek pro středoškoláky, přes přehledné infografiky a články na svých sociálních sítích a webových stránkách, až po vystupování v řadě specializovaných i mainstreamových médií. Ve své sérii videí "Nemoci nejsou vidět, ale nezmizely" názorně ukazují, jak se projevují některá zákeřná onemocnění, která se sice díky očkování podařilo omezit, ale i tak jsou tu pořád s námi. Výjimku tvoří pravé neštovice, které se díky zavedení očkování podařilo zcela vymýtit.

Většina infekčních nemocí není dnes tolik vidět, ale přesto nezmizela. Pravé neštovice se vymýtit podařilo. Zdroj: youtube Medici PRO Očkování

Jak říká Karolína, s rostoucím dosahem osvětových aktivit začala růst i podpora projektu ze strany odborné veřejnosti. "Máme podporovatele z řad odborníků, jako jsou lékaři, virologové a infektologové, kteří sami vidí, že si tady tzv. zaděláváme na problém do budoucna." Právě pro české lékaře je určen i jeden z jejich nejnovějších projektů – připravovaná brožurka pro pediatry, která by jim mohla pomoci s efektivní komunikací ohledně očkování.

Očkování proti covid-19: #KONEČNĚ kampaň

S nečekaným nástupem světové pandemie covid-19 v roce 2020 se záběr Mediků PRO Očkování výrazně rozšířil. Na svých webových stránkách a sociálních sítích se pustili do informování o covidových vakcínách, jak probíhá testování potenciálních očkovacích látek a co vše stojí za výzkumem nových vakcín. "Snažíme se vybírat ty nejdůležitější zprávy a vědecké objevy, jelikož v médiích těch informací proběhně skutečně hodně."

Kromě toho se Medici pustili do výzvy, kterou představila soutěž o kampaň na podporu očkování, vyhlášená dobrovolnickou iniciativou "Cesta ven". Tzv. hackathonu se zúčastnilo celkem 28 firem a organizací a jednou z nich byl právě tým sestávající ze studentů katedry MKPR a některých členů Mediků PRO Očkování. Jeho založení Karolína iniciovala spolu s vedoucí katedry, doc. Denisou Hejlovou.

V rámci soutěže studenti vypracovali sadu elektronických bannerů, plakátů a návrh informačního webu – vše dobrovolně a bez nároku na jakoukoli odměnu. Heslo provázející celý projekt: #KONEČNĚ! Kampaň ukazuje, že jedině očkování může pomoci k tomu, že konečně nebudou přeplněné nemocnice, konečně se zase budeme moci setkávat s rodinou a přáteli a konečně se budeme moci věnovat věcem, které nás baví.

#KONEČNĚ Kampaň, která vznikla v rukou studentů Marketingové komunikace a public relations na Univerzitě Karlově a členů spolku Medici PRO Očkování. Materiály jsou volně ke stažení na webu kampaně.

Ačkoliv studenti soutěž nevyhráli, sklidili v hodnocení pozitivní ohlasy. "Pro všechny zúčastněné to byla velmi zajímavá zkušenost. Situace okolo očkování se vyvíjela rychle, takže jsme museli neustále sledovat vývoj výzkumu, průzkumů veřejného mínění a dalších faktorů, které s kampaní souvisejí. A obzvlášť pro mladší bakalářské studenty to byla skvělá praxe."

Informování veřejnosti a boj s dezinfomacemi nejen v dobách covidu

Studenti si uvědomují že v současné době je ještě důležitější, než kdy dřív, informovat širokou veřejnost o významu očkování a kvalitním vědeckém výzkumu.

"V dnešní době v mnoha ohledech klesá důvěra v odborníky, ale zato díky sociálním sítím roste důvěra v lidi smýšlející a žijící podobně jako my. Navíc díky internetu si kdokoli může najít jakoukoli informaci, aby si potvrdil svůj již zatvrzelý názor – přestože třeba není vědecky, argumentačně ani fakticky správně. Ne všichni mají také energii a čas na to, dohledávat si zdroje informací, které někde zahlédnou."

Podle Karolíny by se mělo proaktivně předcházet šíření mýtů a dezinformací a efektivně na ně reagovat. Jejich síla je založena především na vyvolávání strachu a silných negativních emocí a jejich následném sdílení mezi lidmi, proti čemuž bychom měli bojovat.  "I když je boj s dezinformacemi skutečně těžký, měli bychom se snažit lidi co nejvíce vzdělávat a ne je hned odsuzovat či sankciovat. Měli bychom jim poskytnout přístup k informacím, které třeba na svých sociálních sítích nemají šanci vidět, protože jim je prostě algoritmus nenabídne. Čím více budeme mít k dispozici vědeckých poznatků zpracovaných kvalitně a srozumitelně, tím lépe."

Práce spolku již nese ovoce. Studenti v roce 2020 získali Cenu Miroslava Petruska za reprezentaci univerzity, v rámci akce "Nakopni Prahu" se se svým projektem věnovaným dětským lékařům dostali až do finále soutěže. Jak ale Karolína dodává, největší odměnou je pro ní důvěra, kterou v Mediky lidé projeví, když jim vznesou své dotazy a požádají je o radu. "I když se to na první pohled může zdát jako nedůležité, to, že někomu můžeme pomoci udělat informované rozhodnutí, je ve výsledku obrovský úspěch."


Zdroje informací a použitých obrazových a videomateriálů:

Zdroj úvodní fotografie: CDC, Unsplash