Města byla od počátku věků považována za ohniska nebezpečných infekcí. I když je na jejich čistotu a bezpečnost brán větší zřetel, nemoci se zde šíří rychleji než kdekoliv jinde. A protože proces urbanizace neustále sílí, v budoucnosti musí být města na pandemie koronaviru a další zdravotní hrozby řádně připravena. Jak? Přečtěte si názory architektů a urbanistů.

Veřejná místa s dezinfekcí

Jeden z návrhů spočívá v zavedení veřejných míst s dezinfekcí. Důvod je jednoduchý: Kdyby si všichni pilně umývali ruce, rapidně by se snížilo riziko šíření všech typů infekcí. Tyto stanice s dezinfekčními prostředky by podle odborníků měly být dostupné ve všech částech města a přístupná všem jeho obyvatelům.

Kanalizační senzory

Pro další návrh zabrousíme až pod zemský povrch. Mezi další opatření totiž patří instalace senzorů do kanalizace. Proč zrovna do kanalizace? Vědci ze Sensible City Lab na MIT zjistili, že s těmito senzory jsou schopni rozpoznat koncentraci nelegálních drog a škodlivých bakterií v konkrétních oblastech. Díky nim by bylo možné rychle identifikovat nemoc a zmapovat její šíření.

Městské farmy

Dalším důležitým aspektem je zajištění stálého zdroje potravin. A protože jídlo ze supermarketů se kazí velice rychle, odborníci navrhují spíše zavedení městského zemědělství. To by mělo podobu zeleninových farem, které by byly strategicky rozmístěny v různých částech města.

Během 2. světové války postavili Američané 20 miliónů zeleninových farem. Každý rok potom sklidili až devět milionů liber zeleniny, čímž dosáhli 44 % její celoroční produkce,“ říká autorka vědecké publikace Pandemie (The Pandemic), Sonia Shah. Podle ní by toto opatření mohlo městu pomoci k vybudování soběstačnosti.

Nové cesty

V neposlední řadě stojí za zmínku také řešení problému s vysokou koncentrací lidí na jednom místě. Odborníci navrhují vybudovat širší chodníky, nové cesty, cyklostezky a průchody, které by obyvatelům poskytly bezpečné způsoby pohybu i po městě napadeném pandemií.

Zdroj: https://www.bbc.com/future/article/
Foto: bbc.com

Více o pandemii COVID19 na Czechsight