Nový výzkum ukazuje, že cyklistika nemá významný vliv na snížení cestovní rychlosti osobních automobilů. Rozdíly v rychlostech mezi vozidly a cyklisty jsou z praktického hlediska zanedbatelné.

Takové jsou závěry z nového článku Evidence from Urban Roads without Bicycle Lanes on the Impact of Bicycle Traffic on Passenger Car Travel Speeds publikovaném v recenzovaném časopise Transportation Research Record, Journal of the Transportation Research Board. Tým ve složení Jaclyn Schaefer, Miguel Figliozzi a Avinash Unnikrishnan z Portlandské státní univerzity ukazují, že cyklistika na méně frekventovaných komunikací se sníženou rychlostí bez cyklistických pruhů nemá významný vliv na snížení plynulosti dopravního provozu.

Rozdíly mezi rychlostí cyklistů a vozidel se pohybují kolem 1-2 km/h , což je z praktického hlediska zanedbatelné. Studie tedy ukazuje, že obavy některých motoristů ohledně zpomalení dopravního provozu a výskytu dopravních kongescí právě kvůli cyklistům využívající tu samou silniční komunikaci, jsou liché.

Vědci hodnotili rychlosti na šesti silnicích v Portlandu (Oregon, USA) v různé denní době, včetně období dopravní špičky. Na základě toho provedli podrobnou srovnávací analýzu rychlosti jízdy osobních automobilů na méně frekventovaných městských silnicích bez cyklistických pruhů.

V době, kdy dochází k celospolečenským změnám v dopravním chování a města částečně re-definují svou dopravní infrastrukturu, jsou výsledky studie nepochybně důležitým příspěvkem do debaty ohledně budoucnosti městského dopravního systému a jeho plánování. Autoři doufají, že jimi poskytnutá empirie přináší přesvědčivá data, na jejichž základě se tvůrci městských a dopravních politik nemusí bát podporovat cyklistiku i na těch místech, kde není možné zavést cyklistické pruhy či oddělené cyklostezky.

Originální studie: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0361198120920880

Foto: Manny Becerra, Unsplash