Plast je velmi populární materiál díky jeho trvanlivosti, levné výrobě a efektivnosti v jeho použití. Jeho trvanlivost setrvává samozřejmě i po jeho použití a odhození; v přírodě proto vydrží ještě mnoho let. Za poslední dekádu rapidně vzrostl počet provedených studií na téma ‘plasty v mořském prostředí’. Na základě početných publikací se uvádí, že každý rok se do moře dostane 4,8 až 12,7 milionů tun plastů z nejrůznějších zdrojů. Mikroplasty, definované jako částečky plastu menší než 5 mm, se ukazují v mořském prostředí jako všudypřítomné.

Čtyři druhy žraloků – máčka skvrnitá (Scyliorhinus canicula), máčka velkoskvrná (Scyliorhinus stellaris), ostroun obecný (Squalus acanthias) a Mustelus asterias – byly podrobeny výzkumu Exeterské university. Ten zjišťoval, jestli se kontaminace mikroplasty bude lišit s pohlavím, druhem nebo velikostí žraloka. Studie byla provedena v Cornwallu ve Spojeném království a žraloci pocházeli z ‘chycení omylem’ při různých rybolovech kolem severovýchodního Atlantiku a Keltského moře.

Výsledky ukázaly, že dvě třetiny (67 %) ze 46 žraloků obsahovaly mikroplasty a jiná vlákna vytvořená člověkem. Celkem našli 379 částic, téměř všechny klasifikované jako vlákno. Překvapivé bylo, že kromě mikroplastů našli také částice syntetické celulózy, která se nejčastěji najde v textiliích a oblečení. Kontaminace mikroplasty rostla s velikostí těla jedince, nelišila se ale systematicky s pohlavím nebo druhem žraloka.

Vědci říkají, že tyto výsledky zvýrazňují všudypřítomnost plastového znečištění. Dramatická redukce výskytu mikroplastů v mořském prostředí závisí na omezení samotné produkce plastů – podporováním recyklace a jejich znovuvyužití a zavedením strategií k zabránění jejich úniku do oceánů.

Originální publikace: Nature
Zdroj: ScienceDaily
Titulní obrázek: Dustan Woodhouse, unsplash