Nanotechnologie čeká na poli medicíny skutečně velká budoucnost. Jedním z trendů je jejich využití jakožto miniaturních dopravníků léčiv na konkrétní místa v těle. Tím se může nejen zefektivnit účinek dané látky, ale i zabránit nežádoucím interakcím s okolními tělními strukturami, což klasická chemoterapie neumožňuje. Vědci z University of Leeds přišli s mikro bublinami, které by tento úkol mohly zastávat a účinně pomáhat v boji s rakovinou.

Bubliny zvané thMB jsou o polovinu větší než červené krvinky a pronikají krví k místu nádorového bujení. Jsou vyrobené z fosfolipidů, které například tvoří membrány našich buněk a vyplněné plynem. Orientují se díky růstovému hormonu, který pro protilátky funguje jako atraktant a který je produkován ve vysokých hladinách. Bubliny se na protilátky navazují a skrze krevní řečiště se dostávají k místu bujení. Vědci následně bubliny ve správný okamžik rozbíjí pomocí ultrazvuku, který transportovaný lék uvolňuje. O fungování metody se můžete přesvědčit na titulním obrázku článku.

Experiment provedený na myších rovněž potvrdil, že spojením léku s bublinami zůstával lék v těle delší dobu, čímž byla zpomalena jeho farmakokinetika a stal se tak účinnějším. Vědci ověřili, že zabalený lék skutečně výrazně silněji potlačoval růst nádoru, než při kontrolní léčbě, při které bubliny nebyly použity. Rovněž vytvořili dva různé typy nosičů, z nichž jeden naplnili lékem irinotekanem, používaný k léčbě rakoviny tlustého střeva nebo karcinomu plic a druhý jeho vysoce toxickým metabolitem SN38. Následně sledovali, jak jsou látky po těle přenášeny a zda dochází k nechtěnému uvolňování.

Další fází výzkumu bude optimalizace metody a vylepšení spouštěcích mechanismů pro léčbu pokročilého kolorektálního karcinomu. Práce byla publikována v časopise Theranostics.

Originální publikace: https://phys.org/news/2020-12-microbubbles-toxic-cancer-drugs.html

Zdroj: Theranostics, Phys.org, zdroj titulního obrázku: Dr Sunjie Ye, University of Leeds/Theranostics.