Z průzkumu, který si nechal vypracovat startup Fondee, vyplývá, že investiční chování Čechů pod 40 let se příliš neliší od toho jejich rodičů. Odpovědi více než 1000 dotázaných ukazují, že u mladé generace stále vítězí spořící účty a stavební spoření. Nákup akcií nebo dluhopisů netáhne tolik, jako například mezi obyvateli západních zemí. Toto se snaží změnit společnost Fondee, která funguje jako online služba pro investování do fondů, akcií a dluhopisů.

73 % respondentů uvedlo, že spoří. 85 % dotázaných ale uznává, že by dokázali ušetřit více peněz, kdyby byli důslednější. Více než polovina respondentů si je vědoma, že by šlo investovat finanční prostředky efektivněji. Zajímavý je podíl 5 % lidí, kteří vyzkoušeli investovat do kryptoměn. Tento podíl je stejný i u generace nad 40 let. Co se týká zjišťování informací o možnostech investování, hlavními zdroji jsou internet, přátelé, investiční poradci a banky. Lidé mladší 40 let by šli častěji za investičním poradcem než ti starší 40 let. Naopak starší 40 let by častěji zamířili do banky.

Zdroj: tisková zpráva společnosti Fondee

Úvodní obrázek: Michale Longmire (via Unsplash)