Žraloci, tučňáci, želvy - ti všichni a řada dalších mořských druhů by lidem mohlo pomoci sledovat oceány přenosem informací z elektronických senzorů na svém těle.

Přestože jsou tisíce mořských živočichů dávno pro různé výzkumné a ochranné účely označeny, v současné době toho není využito pro monitoring klimatických a oceánských změn. Tuto funkci zastávají výzkumné lodě, podmořské drony a nespočet plovoucích senzorů, pohybující se s proudy. Velká část rozlohy oceánů však stále zůstává mimo naši kontrolu.  

"Chceme upozornit na obrovský potenciál senzorů přenášených zvířaty," říká doktor David March z Centra pro ekologii a ochranu přírody na Peryn Campus v britském Cornwallu. "Ačkoli jsou již využívány pro ekologické účely, stále je zde prostor pro mnohem hlubší využití." Podle Marcha jsou plovoucí senzory často nepřesné a podle získaných dat z plovoucích senzorů, známých jako Argo floats, přicházejí až z 19% hladin oceánů nepřesné údaje.  

Mořská želva s integrovaným senzorem, zdroj: Miquel Gomila/SOCIB

"Sledovali jsme 183 druhů zahrnující tučňáky, žraloky, rejnoky, velryby i mořské ptáky, stejně tak oblasti, které obývají. Domníváme se, že by tito všichni mohli k monitoringu oceánů přispět výrazně přesněji, než řada dosavadních technologií," říká profesor Brendan Godley, vedoucí Exeter Marine.

Ke špatně kontrolovaným oblastem patří oceány nad 60° zeměpisné šířky, tedy v blízkosti pólů a mělké pobřežní oblasti v Karibiku či okolí Indonésie, kde hrozí srážka senzorů s pevninou. V polárních oblastech znesnadňuje měření zejména led. Tuto bariéru výrazně snáze překoná například tuleň a jiní živočichové.

"Chceme, aby se již značená a sledovaná zvířata stala doslovnými oceánografy," dodal profesor Godley. Článek s názvem "Towards the integration of animal-borne instruments into global ocean observing systems" tým publikoval na stránkách časopisu Global Change Biology. V této studii uvedli vědci z University of Exeter návrh, aby byla vytvořena síť satelitů, která by monitorovala hladinu uhlíku v oceánech a zlepšila tak do budoucna předpověď změny klimatu.

Zdroj: Editoriál, Engineering and Technology