Studie Dr. Zhoua a Dr. Chena, publikovaná v časopise Functional Ecology ukázala, že černí importovaní ohniví mravenci mají nevšední schopnost adaptovat způsob použití nástroje. Mravenci Solenopsis richteri pocházejí z Jižní Ameriky a po zavlečení jsou nyní invazivními druhy v jižních Spojených státech. Když jim byly poskytnuty mističky s cukrovou vodou, jejich hydrofobní exoskelet (vnější kostra) jim umožňuje plavat na vodě a krmit se. Když ale vědci snížili povrchové napětí hladiny, a hrozilo utopení mravenců, začali mravenci nosit do misky zrnka písku, která jim byla poskytnuta, aby vodu z misky odčerpali.

Struktury, které z písku vytvořili byly tak efektivní, že odčerpaly skoro polovinu cukrové vody z misky ven už během 5 minut. Výsledky prokazují nejen schopnost mravenců (Solenopsis richteri) používat nástroje ke shánění potravy, ale také to, že dokážou rozpoznat zvýšené riziko, které by při shánění potravy hrozilo a v reakci na to mohou použití nástrojů adaptovat. Je pravděpodobné, že v přírodě stále čelí častému riziku utonutí právě kvůli tekuté potravě, například nektaru.

Dr. Zhou říká, že jsou v této oblasti výzkumu zapotřebí další studie, taky dodává, že tyto experimenty byly prováděny v laboratoři a pouze s mravenci Solenopsis richteri. Další kroky budou určovat, jak rozšířené je toto chování u jiných druhů mravenců.

Dr. Chen dodává: „Naše studie se tohoto zajímavého tématu dotkla poprvé. Doufáme, že náš příspěvek bude motivovat ostatní k provedení souvisejících zkoumání.“

Studie: https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2435.13671
Zdroj: British ecological society,  Autoři titulní fotografie: Dr Aiming Zhou & Dr Jian Chen