Skupina indických a amerických vědců publikovala novou studii, která by mohla být odpovědí na otázku horšího průběhu koronaviru u mužů. Vědci nejdříve chtěli ověřit, zda-li mužům trvá déle, než se koronaviru zbaví. Výzkum prováděli na výtěrech z krku od 68 pacientů (48 mužů a 20 žen) pomocí RT-PCR metody.

Z výzkumu vyšlo, že ženy se zbavují koronaviru rychleji – v průměru se ho zbaví o dva dny dříve než muži. Vědce poté zajímalo, jaký je důvod delšího setrvávání koronaviru v mužském organismu. Z předchozích studií už vědci věděli, že aby virus způsobil infekci, musí vstoupit do buňky skrz molekulu ACE2. ACE2 je povrchová molekula na našich vlastních buňkách, na kterou se koronavirus umí navázat a využít ji k tomu, aby se dostal dovnitř do buňky. V buňce se poté rozmnoží a způsobí tak infekci.

Vědci tedy hledali, jestli je rozdíl mezi ženskými a mužskými buňkami z hlediska množství ACE2 na jejich povrchu. Zvýšený počet ACE2 molekul vědci našli na buňkách ve varlatech. Vaječníky, narozdíl od varlat, obsahovaly ACE2 velmi málo. Tato data naznačují, že varlata by mohla být rezervoárem infekce, což by mohlo být důvodem vážnějšího a delšího průběhu nemoci u mužů. Do karet této teorii také nahrává předchozí výzkum z Číny, ve kterém vědci informují o snížené funkci varlat u pacientů s COVID-19.

Zatím však není možné udělat v této otázce jasný závěr – zkoumaný vzorek pacientů byl v obou studiích velmi malý a prozatím slouží jako pouhé vodítko k rozsáhlejším, a tím pádem spolehlivějším, studiím v budoucnu.

Zdroj: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.16.20060566v1.full.pdf+html

Úvodní obrázek: pexels.com