Různé vědecké studie varovaly před globálním poklesem v hojnosti (abundanci) a rozmanitosti (diverzitě) hmyzu. Tyto studie byly ale provedeny hlavně v Evropě a Severní Americe a ostatní regiony, jako ostrovy, byly studovány méně. Proto mezinárodní tým z Portugalska, Francie a Finska studoval hmyz chycený za dobu 6 let mezi roky 2013 a 2018 v lesích ostrova Terceira a Azorů. Za tu dobu bylo v lesích chyceno přes 30 tisíc členovců – 159 druhů, z nichž 32 bylo endemických jako např. pavouk Savigniorrhipis acoreensis.

Výsledky ukázaly, že rozmanitost exotických (cizích) druhů členovců, během tohoto času, vzrostla. Exotické druhy byly na souostroví zavlečeny úmyslně či neúmyslně vlivem ekonomických aktivit. Zajímavé je, že na Azorech mají exotické druhy maximální abundanci a diverzitu právě v habitatech, které vytvořil člověk.

“Větší rozmanitost exotických druhů může znamenat změnu různých typů ekosystémových služeb. To může ohrozit procesy jako je predace nebo cyklus živin.” Uvádí Paulo Borges, portugalský vědec.

Proces fragmentace původních a blízkost některých nepůvodních habitatů pomáhá toku cizích druhů do nativních lesů. Vypadá to, že tento proces fragmentace během let vzrůstá – pravděpodobně kvůli klimatické změně a degradaci původních lesů vlivem invazivních rostlin.

Zdroj: ScienceDaily
Původní studie: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/icad.12431
Titulní fotografie: David J. Melo Tavares