Na základě 1 648 skenů ženského mozku (685 od pacientů trpících mentální anorexií) shromážděných z 22 různých míst zjistili vědci snížené tloušťky mozkové kůry, subkortikální objemy a plochy kůry u lidí s anorexií. V podstatě se jedná o zmenšení mozku.

Co se týče velikosti vzorku, jde o dosud největší studii, která se zabývala vztahem mezi poruchou příjmu potravy a šedou mozkovou kůrou – a ukazuje, jak důležité je léčit tento stav co nejdříve v jeho rozvoji.

„Na této studii jsme několik let intenzivně spolupracovali s výzkumnými týmy po celém světě,“ říká psycholožka Esther Waltonová z University of Bath ve Spojeném království.

„Schopnost kombinovat tisíce mozkových skenů od lidí s anorexií nám umožnila studovat mozkové změny, které by mohly charakterizovat tuto poruchu mnohem podrobněji.“

Zmíněná změna velikosti a tvaru mozku je dvakrát až čtyřikrát větší než změna vyvolaná jinými psychologickými stavy, jako je deprese, ADHD a OCD.

Co způsobuje toto zmenšení mozku, studie nepokrývá, ale tým, který za ní stojí předpokládá, že je za tím snížení indexu tělesné hmotnosti (BMI) a množství dostupných živin.

Výzkum však také vykřesal jiskřičku naděje. Skeny mozku totiž ukázaly, že léčba anorexie, která obvykle zahrnuje kognitivně behaviorální terapii, může zvrátit některé z těchto změn.

„Zjistili jsme, že velké snížení objemu mozku, které jsme pozorovali, bylo méně patrné u pacientů, kteří již byli na cestě k uzdravení,“ dodává Waltonová. „Je to dobré znamení, protože to naznačuje, že tyto změny nemusí být trvalé. Při správné léčbě by se mozek mohl vrátit do původního stavu.“

I když si vědci nejsou jisti, co anorexii způsobuje, o jejích účincích víme mnohé. Onemocněním anorexia nervosa trpí miliony lidí na celém světě. Jedná se o jednu z hlavních příčin úmrtí souvisejících s poruchami duševního zdraví.

S příchodem dalších dat z budoucích studií budou vědci schopni lépe porozumět tomu, co přesně způsobuje toto snížení objemu mozku u lidí s anorexií.

Prozatím je jasné, že čím dříve je léčba vyhledána a poskytnuta, tím lépe. Stejné techniky, které se zde používají, lze také použít k měření účinnosti léčby na poškození mozku.

„Účinky léčby a intervencí lze nyní vyhodnotit pomocí těchto nových mozkových map jako,“ říká neurolog Paul Thompson z University of Southern California. „Toto je jasný důkaz o potřebě včasných intervencí u lidí s poruchami příjmu potravy.“

Výzkum byl publikován v časopise Biological Psychiatry (IF 13,382).

Zdroj: ScienceAlert

Ilustrační obrázek: Anna Shvets via Pexels

Více o tématech mozek a duševní zdraví na CZECHSIGHT:

hluboká mozková stimulace v boji proti depresi
Metoda hluboké mozkové stimulace přináší naději pro pacienty trpící depresí. Nová metoda léčby byla úspěšně otestována na pacientce trpící vážnou depresí nereagující na léčbu farmaky. Mozkový implantát byl vyroben přímo na míru pacientce.
Psychické poruchy, které přinesla pandemie
Pandemie COVID-19 postihla nejen naše fyzické zdraví, ale i psychické. Mezi postcovidové psychické poruchy patří především kognitivní deficity, poruchy pozornosti, úzkosti, deprese, psychózy a sebevražedné chování.
Spojení chronické bolesti zad a špatného stravování je doprovázeno změnami v mozkovém centru pro štěstí a strach
Výzkumníci zkoumali, jak bolest dolní části zad interaguje s stravovacím chováním prostřednictvím behaviorálních a neuroimagingových experimentů. Výzkumy naznačují, že systém odměňování mozku může být důležitým faktorem při spojování bolesti a obezity.