Nezbytná ingredience pro život – fosfor. V pevném skupenství ho vědci z University of Turku nově objevili v prachu komety 67P/Churyumov-Gerasimenko pomocí sondy Rosetta Evropské kosmické agentury, která jej získala před několika lety. Objev posílil teorii, že byl život na Zemi zavlečen právě díky kometám. Tato teorie hovoří o tom, že sem tímto způsobem byly dodány i složitější biologické sloučeniny, jako aminokyseliny, tvořící strukturu proteinů, nebo voda.

Biologické struktury jsou tvořeny šesticí chemických prvků - uhlíkem, vodíkem, dusíkem, kyslíkem, fosforem a sírou. Je záhadou, jak se na naši domovskou planetu mohly všechny dostat a dát vznik životu. Jedna z hlavních hypotéz tvrdí, že sem byly přivedeny velice dávno na povrchu komet, asteroidů, nebo díky srážkám s protoplanetami. Všechny tyto prvky již na kometách byly nelezeny a zbýval pouze fosfor. Ten tvoří základ několika zásadních biologických struktur. Řetězec fosfátů je páteří molekul DNA, RNA, mnoha enzymů a dalších buněčných látek, bez kterých by život jen stěží existoval.

I fosfor byl nakonec na kometě nalezen. Vědci, kteří studii provedli, jej detekovali pomocí přístroje Cometary Secondery Ion Mass Analyzer (COSIMA). Zařízení shromáždilo prachové částice z komety 67P, vyfotografovalo je a změřilo pomocí hmotnostního spektrometru. V částicích prachu tak tým objevil minerály, obsahující ionty fosforu. Kromě nich nalezl v prachu i fluor v podobě sekundárních iontů CF+.

Studie byla vedena katedrou fyziky a astronomie na University of Turku a financována Finskou akademií.

Originální publikace: https://academic.oup.com/mnras/article-abstract/499/2/1870/5911597

Zdroj: University of Turku, zdroj titulní fotografie: Frank Zinsli, Unsplash.