Mezinárodní tým vědců objevil nové důkazy o řekách, které protékaly na povrchu Marsu. Jedná se o další objev, který by mohl poskytnout nové poznatky o možném historickém životě na Marsu.

Ve studii, publikované v Nature Communications, výzkumníci analyzovaly nové HD obrázky pořízené HiRISE kamerou na palubě orbiteru Mars Reconnaissance. "Bohužel nemáme tu možnost dostat se blíže a pořídit detailnější snímky. Avšak nápadné podobnosti s usazeninovými horninami na Zemi, dávají malý prostor pro pochybnosti," tvrdí vedoucí studie Francesco Salese.

Obrázky byly přetransformovány do 3D topografických map pánve Hellas, největšímu dopadovému kráteru v naší sluneční soustavě. Vědci přitom objevili nános usazenin vysoký asi 200 metrů a široký 1,5 km. "Pro vznik takto velkých nánosů, potřebujeme podmínky, které vyžadují větší množství kapalného skupenství vody," řekl Salese pro server New Scientist.

Vědci teď doufají, že se bádání po starobylém životě na Marsu ještě zesílí. "Je to další dílek do skládačky o historickém životě na Marsu, který přináší nový vhled do toho, kolik vody zde mohlo téct," potvrzuje Joel Davis, post-doktorant v History Museum in London. Výzkumníci si stojí za tím, že řeky byly aktivní na planetě až stovky tisíc let.

Geologové pracující na naší planetě používají usazeninové horniny k výzkumu dřívějších podmínek zdejšího prostředí. Nyní máme k dispozici technologie, které umožní podobné sledování na vzdáleném Marsu.

Zdroj: https://www.nature.com/articles/s41467-020-15622-0
Foto: ESA/DLR/FU Berlin

Více o výzkumu Marsu na CZECHSIGHT: