Matematické schopnosti jsou utvářeny komplexní souhrou mezi vrozenými a environmentálními faktory, ve kterých genetická variabilita objasňuje přibližně 60% rozdílů v chování. Dosavadní výzkumy identifikovaly několik genů, které přímo souvisí s matematickým výkonem, a proto mají přívlastek „matematické“. Skeidův tým se ve výzkumu zaměřil na to, jak jejich variace ovlivňují vývoj mozku v průběhu času, čím zprostředkovaně ovlivňují i vývoj samotných schopností.

Pro naplnění svých záměrů výzkumníci analyzovali asociace mezi známými matematickými geny a strukturou mozku u malých dětí, které se doposud nepotkaly s počty. Jelikož je známo, že matematické geny stimulují růst šedé hmoty, zaměřili se výzkumníci právě na tuto oblast. Dále zjišťovali, zda tyto asociace předpovídají matematický výkon ve škole.

Klíč k rozluštění mezigenerační variace numerického talentu nalezli v genu ROBO1, který reguluje anatomické rozdíly mozkové oblasti odpovědné za reprezentace kvantitativního zastoupení – pravé temenní kůry. Matematická kognice čerpá z různorodých, dynamicky interagujících neurálních systémů. Kromě vizuálního nebo sluchového aparátu jsou do procesu zahrnuty i systémy pozornosti, krátkodobé a dlouhodobé paměti a vizuospaciální reprezentace.

Spojení mezi ROBO1 a objemem šedé hmoty bylo doposud potvrzeno velkým množstvím genetických výzkumů a literatury. Je také známo, že temenní kůra přispívá k matematickému poznání už od dětství a rozhodující roli hraje také v dospělosti. Výzkumníci navíc nově odhalili významné asociace mezi plastickou variabilitou této oblasti mozku a výsledky matematických testů druhého ročníku základních škol.

Individuální rozdíly v růstu pravé mozkové kůry zapříčiněné variabilitou ROBO1 tak mohou potenciálně vyplňovat badatelskou mezeru v dříve nalezených souvislostech mezi variacemi DNA a matematickým výkonem. Vliv genu by mohl vysvětlovat až pětinu rozptylu mezilidských rozdílů. K ověření této hypotézy jsou zapotřebí další experimenty s kojenci.

Zdroj: https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3000871

Zdroj obrázku: ThisisEngineering RAEng, Unsplash