V historii byly ženy z klinických testů vynechávány kvůli tomu, že u nich nemohlo být spolehlivě vyloučeno těhotenství. Dnes je dostupných hned několik metod, jak těhotenství u žen vyloučit, proto jejich účast v klinických studiích roste. Zatím však nemáme vyhráno, například v roce 2015 72% klinických studií, při kterých byly léky testovány na obou pohlavích, nebralo vůbec v potaz rozdílný metabolismus léčiv u muže a ženy.

V nové studii vědců z University of Chicago a University of California, Berkeley bylo odhaleno, že většina zkoumaných léčiv se v těle ženy chová jinak, než v těle muže. Vědci si posvítili na celkem 86 druhů léků schválených FDA (americký ekvivalent českého SÚKL) a výsledky byly opravdu překvapivé.

Vědci zjistili, že ženy mají dvakrát větší riziko výskytu nežádoucích účinků než muži. Ženy jsou zároveň kvůli nežádoucím účinkům léků daleko častěji hospitalizovány. Proč tomu tak je? Jedním z důvodů může být příliš vysoké dávkování léků – díky tomu, že muži jsou v klinických testech více zastoupeni, dávkování léků je uzpůsobeno více jim než ženám. Rozdíl v tělesné váze však tuto problematiku zcela nevysvětluje, protože i v případě, že muž a žena váží stejně a je jim předepsaná stejná dávka léku, ženy léky metabolizují pomaleji než muži. U žen se také vyskytují vyšší koncentrace léčiv v krvi než u mužů.

Přesný mechanismus, který stojí za rozdílnou odpovědí mužského a ženského organismu na léky, zatím není známý. Vědci ale nabádají farmaceutické firmy, aby se na tyto rozdíly zaměřily, protože dosavadní situace má velmi nepříznivý dopad na zdraví žen.

Zdroj: https://bsd.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13293-020-00308-5

Úvodní obrázek: pexels.com