Akutní lymfoblastická leukémie je nejčastějším druhem rakoviny u dětských onkologických pacientů. Ačkoliv většina pacientů dobře odpovídá na chemoterapeutickou léčbu, některým se nemoc opakovaně vrací. Pro tyto pacienty se ukázala být účinná imunoterapeutická léčba pomocí CAR T-lymfocytů. Ovšem i na tu léčbu vzniká rezistence. Vědci z Children's Hospital Los Angeles však přicházejí se studií, která popisuje, jak CAR T-lymfocyty vylepšit, aby byla léčba leukémie co nejúspěšnější.

CAR T-lymfocyty jsou geneticky modifikované T-lymfocyty (druh bílých krvinek), které jsou naprogramované na to, aby rozpoznaly leukemické buňky a následně je zneškodnily. Terapie spočívá v tom, že se pacientovi odeberou jeho vlastní T-lymfocyty, které se v laboratoři naprogramují na boj s leukémií – takto vzikají CAR T-lymfocyty, které jsou vpraveny zpět do pacientovy krve.  

Dosavadní imunoterapie pomocí CAR T-lymfocytů spočívala v tom, že T-lymfocyty pacienta byly geneticky upraveny tak, aby rozpozanaly protein CD19, který je přítomný na povrchu leukemických buněk. Zhruba v 50% případů se však leukemické buňky naučily CD19 na svém povrchu nevystavovat a staly se tak pro CAR T-lymfocyty "neviditelnými". Vědce napadlo, že by mohli CAR T-lymfocyty pomocí genetické modifikace naučit rozpoznávat  více molekul, které jsou typické pro buňky leukémie. Vymysleli tedy modifikované CAR T-lymfocyty, které dokážou místo jednoho povrchového proteinu leukemických buněk rozpoznat hned proteiny tři: CD19, CD20 a CD22. Při této kombinaci je velmi nepravděpodobné, že by se leukemie naučila před léčbou skrývat.

Tato nová preklinická studie podává jasné důkazy o úspěšnosti vymýcení leukémie u myších modelů. Účinnost tohoto nového typu imunoterapie se však ukáže až v klinických testech.

Zdroj: Nabil Ahmed, Leukemia (https://www.nature.com/articles/s41375-020-0792-2)

Úvodní obrázek: https://www.chla.org/research/could-car-t-version-20-be-the-horizon