Vědcům z University of Central Florida se poprpvé podařilo vytvořit nanomateriál s prázdným vnitřkem, který může být použit jako senzor pro detekci nádorových onemocnění. Studie byla publikována v časopise ACS Nano.

"Mluvíme o lepší a méně nákladné alternativě v diagnostických metodách. Je dostatečně citlivá, aby odhalila biomarkery i v nízkých konentracích, čímž by měla pomoct v časné detekci rakoviny nebo infekčních chorob," řekl Xiaohu Xia pro server ScienceDaily.

Starší metody tzv. testovacích proužků využívaly pevných nanočástic zlata, které se spojily s daným markerem a generovaly specifický světelný signál pomocí lokalizované povrchové plasmonové rezonance (LSPR). Duté nanostruktury disponují vyšší LSPR aktivitou a intenzivnějším signálem. Díky tomu mohou být viditelné i při menších koncentracích markeru.

Zjednodušeně lze říct, že v hojně využívané technologii testovacích proužků by mohlo dojít k nahrazení starých nanočástic nově vytvořenými a všechny ostatní mechanismy metody mohou zůstat nezměněny.

Autoři doufají, že by mohla novinka fungovat standardně jako třeba těhotenský test. V tuto chvíli se zaměřili především na rakovinu prostaty, která se dá detekovat pomocí PSA (prostate-specific antigen). Díky novým nanočásticím mohou odhalit koncentrace markeru o hodnotě 0,1 nanogramu na mililitr. Díky jednoduchosti metody ji bude moct použít téměř každý.

Zdroj: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.9b07781
Foto: Trust "Tru" Katsande,Unsplash