V časopise Nature Nanotechnology vyšla zajímavá studie o použití nanočástic v léčbě infarktu myokardu a v jeho prevenci. Tyto nanočástice jsou schopny redukovat aterosklerotické pláty a zabránit jejich hromadění na stěnách tepen.

Schopnost nanočástic "pojídat" pláty do velké míry souvisí s jejich vazbou na imunitní buňky, jako jsou makrofágy a monocyty. Poté co se na ně naváží, jsou makrofágy dovedeny na místo určení, kde jsou schopny zničit nechtěné buňky.

Dřívější studie se zaměřovaly především na výzkum povrchu daných buněk. Bryan Smith, autor studie, se snaží probudit aktivitu makrofágů intracelulárně. Pomocí nano-imunoterapeutických metod posílá zprávu makrofágům o tom, že by měly více pracovat na určitých místech v tepně.

"Zjistili jsme, že můžeme stimulovat makrofágy selektivně v boji proti mrtvým a umírajícím zánětlivým buňkám, které jsou prekurzory aterosklerotických plátů," řekl Smith pro server Sciencedaily.

Zatím je vydán provizorní patent a čeká se na zahájení kampaně, která by mohla získat peníze pro výzkum. Důležitou součásti vývoje bude zahájení klinických studií, na které se zatím čeká. "Díky tomuto objevu jsme získali obrovské množství energie pro další výzkum. Ten se bude zatím skládat z animálních modelů a testů na lidských tkáních," řekl Smith.

Zdroj: https://www.nature.com/articles/s41565-019-0619-3
Foto: jesse orrico, Unsplash