Objevování vesmíru a planet kolem nás s sebou nese jeden podstatný faktor. Dostupnost vody je naprosto esenciální pro život. V případě vesmírných misí se s ní počítá i jako s možným palivem. Při objevování vody na Marsu má pomoci mapa vytvořená vědci z NASA, která ukazuje pravděpodobná místa jejího výskytu.

Nejedná se o vodu v tekutém stavu. Výzkumníci vyvinuli mapu, která ukazuje pravděpodobná místa výskytu podpovrchového ledu na Marsu. Na některých místech se jedná o hloubku pouhých 2,5 cm! Pokud by byly výsledky přesné, jednalo by se o velký příslib pro budoucí návštěvníky planety. Na mapě můžeme vidět modrá místa, která naznačují, že je voda těsně pod povrchem. Červená značí větší hloubku.

Mapa podpovrchového ledu. Zdroj: Engadget

V současné době vědci kolem Sylvaina Piqueux z NASA soustředí svou pozornost na sběr dat. Tyto poznatky pak budou použity pro určení co možná nejvýhodnější lokace pro přistání modulu s astronauty.

Vzhledem k vlastnostem planety a její tenké atmosféře se téměř všechna voda na povrchu odpaří. Proto musí vědci hledat podpovrchový led, a nejlépe ten, který je snadno dostupný.

Detekování ledu na Marsu je jedním z klíčových úkolů, které má NASA v současnosti na stole. Nejedná se pouze o zajímavý vědecký počin, ale pomůže především komerčním projektům jako je vesmírná základna projektu SpaceX. Důvod je prostý. Množství vody, které by musely moduly přenášet je obrovské a velmi těžké. Kvůli tomu je podstatné najít její zdroj přímo na planetě. Tato nová mapa dává podobným projektům poměrně přesný návod jak a kam jednotlivé cesty naplánovat.

Foto: ScienceAlert