Od masového rozšíření koronaviru zaregistrovala americká policie vzrůstající projevy xenofobie a rasismu, které se rovněž objevily i v Evropě. O tomto chování informovala také zahraniční média, která zveřejnila zprávy o opakovaných verbálních a fyzických útocích vůči asijské populaci. Ta podle útočníků nese hlavní vinu za vznik a šíření nemoci. Jak si tato napadení vysvětlují odborníci?

Šíření nemoci zvyšuje míru xenofobie a rasismu

Josue David Cisneros, profesor na univerzitě v Illinois, tento jev důkladně studoval. Podle něj vede koronavirus k veřejnému strachu a automatickému poukazování na jednotlivce či skupiny, které za to můžou. V tomto případě se terčem stala asijská populace.

Zajímavé výsledky odhaluje také standfordská profesorka Hayagreeva Rao, která zkoumala vztah mezi šířením nemocí a imigrací. Na co profesorka přišla? Skupina, která měla v rámci výzkumu číst o druzích a nákazách chřipky, podporovala imigraci výrazně méně než ta, která text nečetla. „Naše studie velmi jasně ukazuje na to, že zprávy o šíření nemocí u lidí vyvolává xenofobní tendence,“ uvádí profesorka Rao na univerzitním blogu.

Tyto tendence přiživují rovněž média. Vědci z Lehigh University například zjistili, že od vypuknutí SARS vrhala média špatné světlo na Asiaty, což následně vedlo k zhoršení jejich reputace a posílení stigmatu. „Namísto toho, aby se mainstreamová média soustředila na informování o vládní pomoci a ochranných opatřeních, rozhodla se jednoduše obvinit asijskou populaci z šíření SARS," uvedli vědci.

Strach z neznámého a obava o vlastní zdraví může podle psychologů skutečně vést k frekventovanějším projevům rasismu či xenofobie. Během světových krizí mají tyto projevy tendenci výrazně eskalovat, tvrdí odborníci.

Zdroj textu: https://www.businessinsider.com/americans-see-increase-in-racism-and-xenophobia-as-coronavirus-spreads

Zdroj obrázku: https://unsplash.com