Na Slunci proběhla největší erupce za posledních několik let. Pokud bude erupcí více a Sluneční aktivita se zvýší, mohl by nastat začátek dalšího 11letého cyklu. Slunce by tak započalo již 25. cyklus.

Jeden Sluneční cyklus trvá 11 let. Délka cyklu se odvíjí od doby trvání pohybu magnetického pole Slunce. Magnetické pole se na Slunci pravidelně přesouvá ze severního pólu na jižní. Proč se to děje výzkumníci zatím neví. Nicméně vypozorovali, že se přesun děje pravidelně a vždy, kdy je Slunce ve svém aktivním minimu.

Sluneční aktivita je v rámci svého cyklu vymezena pevně danými aktivními minimy a maximy. Aktivitu Slunce lze odvodit na základě počtu slunečních erupcí a slunečných skvrn. Po několik posledních let bylo Slunce klidné a neměnné, poslední Sluneční erupce proběhla v říjnu 2017.

Od té doby neproběhla po 925 dní žádná erupce, což indikuje, že se Slunce dostalo do svého aktivního minima. Zároveň to znamená, že se v této době přesouvá magnetické pole a Slunce ukončuje svůj 24. cyklus.

Pokud budou na Slunci v blízké budoucnosti probíhat další erupce a aktivita Slunce se zvýší, bude to znamenat, že Slunce svůj cyklus opravdu dokončilo, magnetické pole se přesunulo a Slunce započalo svůj další, již 25. cyklus.

Nicméně zjistit, zda Sluneční minimum opravdu skončilo bude vyžadovat několik měsíců pozorování. Výzkumníci jsou sice schopni předpovědět jednotlivé fáze cyklu, ale jen s přesností 6 měsíců.

V roce 2017 NASA předpověděla konec 24. cyklu a začátek 25. cyklu Slunce na přelom roku 2019 / 2020. V prosinci 2019 svou předpověď posunula na duben 2020, s možností odchylky půl roku. Konec cyklu by tím pádem časově odpovídal.

Pokud se v následujících měsících zvýší počet slunečních erupcí a slunečních skvrn, je jasné, že přesun magnetického pole Slunce se dokončil a Slunce završilo své aktivní minimum. Nicméně pokud tato erupce byla ojedinělá a po několik dalších měsíců se sluneční aktivita nezvýší, Sluneční minimum stále probíhá.

Zatím ojedinělá erupce se odehrála 29. května v 9:24 místního času. Je klasifikována jako erupce M a na stupnici 1-10 měla intenzitu 1,1. Erupce nebyla velká a neproběhla směrem k Zemi, proto ji kromě vědců nikdo nezpozoroval.

Pokud erupce probíhají směrem k Zemi, ve vesmírném prostoru v blízkosti Země mohou způsobit magnetické bouře, což může představovat riziko pro astronauty. V polárních oblastech Země mohou přerušit rádiové vlny, a pro běžného člověka jsou zajímavé zejména proto, že vytváří polární záře.

Jestli Slunce opravdu započalo nový cyklus ukáže až čas. Teprve po konzistentním nárůstu sluneční aktivity po dobu 6-12 měsíců se budou moci výzkumníci ohlédnout zpět a jednoznačně určit, kdy přesně Slunce cyklus dokončilo a kdy započalo další.

Zdroj: NASA
Obrázek: NASA