Žádný DNA test nedokáže potvrdit, zda bude člověk gay či nikoli. Potvrdila to nová studie publikovaná v časopise Science.

Jedná se o masivní studii, která zahrnuje skoro půl milionu lidí. Víme, že některé geny dokáží ovlivňovat naše sexuální chování. Avšak všechny hrají jen malou roli. Za vše ostatní mohou sociální fakory.

Jedná se o nějvětší studii na takové téma, která kdy byla publikovaná. Shrnuje poznatky nejen genetických faktorů ale obecně biologických, čímž dosahuje značné komplexity.

Vzorek 500 milionů lidí byl tvořen zejména evropskou populaci. Jedná se o dobrovolníky, kteří poskytli svou DNA ať už přímo nebo pomocí různých bank (23andMe apod.). Poznatky, které přinesl jsou veskrze zajímavé. Geny, které ovlivňují sexuální chování hrají v celém problému asi 8-25% roli. Zbytek zahrnuje enviromentální a sociální faktory. Většina z těchto genů dokonce působí v rozvoji některých psychiatrických onemocněních. Byl vyvrácen i mýtus o "škále homosexuality", která měří orientaci od 1 (úplně homosexuální) do 6 (úplně heterosexuální). Tato škála je mnohem větší a diversifikovanější.

Výzkum jednou provždy vyvrátil spekulace o "gay-gene". Autoři se snažili při psaní článku zohlednit i sociální faktory, a proto studovali chování LGBTQ komunity pomocí různých rozhovorů a dotazníků. I díky tomu dokázali předejít problémům, které nastaly při dřívějších výzkumech, a které někdy přinášely nepřesné informace. V minulosti nikdo nepřemýšlel nad všemi možnými vazbami biologických a sociálních faktorů.

I přesto se vědci bojí, že výzkum může posílit některé homofobní tendence. Může vyvolat větší pocit "abnormality" u LGBTQ komunity. Jelikož se nejedná o biologickou záležitost, dá se předpokládat, že to některé skupiny lidí, mohou považovat za "vyléčitelný sociologický problém".

Zdroj: PopularScience