V doposud největší studii proteinů, které souvisejí se vznikem Alzheimerovy choroby, identifikoval výzkumný tým bílkoviny, které by mohly být využity jako důležité biomarkery v predikci této nemoci. Zjištění poukazují na roli proteinů, regulujících nejen metabolismus glukózy, ale rovněž chránící astrocyty a mikroglie, důležité podpůrné buňky mozkové tkáně, které jsou spojeny s rozvojem Alzheimerovy choroby.

Studie zahrnovala analýzu hladiny a expresi více než 3 000 proteinů ve vzorcách mozku a mozkomíšního moku z několika výzkumných center ve Spojených státech. Vědci následně zjišťovali, jak se proteiny odrážejí v různých patologických rysech Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních poruch. Výsledky práce byly publikovány včera na stránkách časopise Nature Medicine.

Vědci zjistili, že proteiny, související s metabolismem glukózy a sloužící zároveň k ochraně podpůrných mozkových buněk, spouštějí v přítomnosti patologických změn mozku protizánětlivé procesy. Rovněž v těchto vzorcích zaznamenali jejich zvýšenou produkci. Je důležité, že právě nadbytek proteinů této funkce je jedním z genetických důvodů vzniku Alzheimerovy choroby.

"Práce naznačuje, že tyto proteiny mohou mít potenciál jako jakési "značky" (biomarkery) pro detekci časných stádií nemoci," řekl Madhav Thambisetty, jeden z autorů studie. Již ve starší práci odhalil Thambisetty spolu s kolegy souvislost mezi abnormálním rozkladem glukózy, množstvím amyloidních plaků (nahromaděných nerozpustných proteinů) a příznaky jako problémy s pamětí.

Originální publikace: https://www.nature.com/articles/s41591-020-0815-6

Zdroj: ScienceDaily, zdroj titulního obrázku: Burst