Společná mise, sestávající z egyptských a amerických archeologů, vedená doktorem Matthewem Adamsem z Newyorské university odhalila nejstarší velkoprodukční pivovar na světě. Generální tajemník Nejvyšší rady egyptských starožitností Mostafa Waziry uvedl, že stavba pochází pravděpodobně z doby vlády faraona Narmera. Ten vládl před více než 5 000 lety, založil první vládnoucí dynastii a sjednotil Horní a Dolní Egypt. Znám je především díky takzvané Narmerově paletě, na které se král chystá zabít palicí poraženého vládce Dolního Egypta.

Přestože britští archeologové o existenci stavby věděli již od počátku 20. století, její přesný význam zůstával až do dnešních dnů nejasný. Archeolog T. Eric Peet zde před více než stoletím našel stavby, u kterých předpokládal, že sloužily k sušení obilí k ochraně před hnilobou. Společný egyptsko-americký tým však v roce 2018 pomocí technologie využívající magnetismus stavbu plně odkryl a ukázal její skutečný význam a rozsah.

Pozůstatky nejstaršího známého pivovaru, zdroj: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

Podle Waziryho se pivovar skládal z osmi velkých ploch, které se používaly jako jakési jednotky pro výrobu piva. Každý z těchto sektorů obsahoval přibližně 40 kamenných nádob organizovaných ve dvou řadách. V prstencových kádích, které byly drženy na místě pomocí systému pák, pak byla zahřívána směs zrn a vody.

Adams, který společnou archeologickou misi vede, uvedl, že pivo bylo vyráběno ve velkém měřítku a jedna várka vyprodukovala přibližně 22 400 litrů. Pivo pravděpodobně sloužilo k zásobování královských pohřebních rituálů, které se na lokalitě odehrávaly, o čemž svědčí důkazy o jeho použití, které výkopy poskytly.

Abydos je jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v Egyptě. Nacházejí se zde hrobky králů z dob před začátkem systému dynastií. Následně sloužil jako hřbitov pro příslušníky první a druhé vládnoucí dynastie.

Zdroj: Science Alert, zdroj titulní fotografie: Fynn Schmidt, Unsplash.