Studii uhlíkové stopy si nechala vypracovat nezisková organizace Arnika, která se zabývá ochranou přírody a omezováním odpadů. Cílem studie bylo vyčíslit uhlíkovou stopu v jednotlivých kategoriích spotřeby a dát doporučení, jak osobní uhlíkovou stopu co nejefektivněji snížit.

Výsledkem studie je zjištění, že největší vliv na uhlíkovou stopu průměrného obyvatele Prahy má jeho spotřeba masa. Na dalších místech je pak spotřeba tepla a teplé vody, produkce odpadu a osobní automobilová doprava.

Roční uhlíková stopa vybraných činností průměrného obyvatele Prahy. Zdroj: Arnika

Ze spotřeby masa má jednoznačně nejvyšší uhlíkovou stopu hovězí, které má trojnásobnou uhlíkovou stopu oproti vepřovému a skopovému masu a šestinásobnou oproti kuřecímu masu. Omezení spotřeby hovězího masa je tedy jednoduchý způsob jak svou uhlíkovou stopu snížit. Lidem, kteří se nechtějí masa zcela vzdát, studie doporučuje alespoň zvýšit konzumaci ryb z chovů a zvěřiny na úkor jiných druhů masa. Konzumace zvěřiny je totiž ze všech druhů červeného masa nejvíce ekologická, zejména s přihlédnutím k tomu, že v současnosti je vysoká zvěř v českých lesích přemnožená.

Emise skleníkových plynů při spotřebě masa. Zdroj: Arnika

Konzumace mléčných výrobků je také významnou položkou v uhlíkové stopě jednotlivce. Celkově spotřeba živočišných výrobků tvoří až čtvrtinu uhlíkové stopy průměrného jednotlivce.

Složitější již je snižování osobní uhlíkové stopy v domácnostech a v dopravě. Náhrada spotřebičů v domácnostech za energeticky efektivnější je často nákladná. Existují však různá opatření, kterými můžete svou spotřebu energie snížit. Zde Arnika odkazuje na příručku S energií efektivně, kterou vydalo hlavní město Praha. Co se týče dopravy, tam je samozřejmě doporučováno se co nejvíce přepravovat pěšky, na kole, či veřejnou dopravou, pokud je to možné.

Pro snížení uhlíkové stopy z odpadů, které činí třetí největší položku v osobní uhlíkové stopě, je podle Arniky nejdůležitější odpadům předcházet. Toho lze dosáhnout různými způsoby: zvážit nákup věcí, které nebudou příliš využívány (včetně dárků), používat výrobky opakovaně místo jednorázových, nakupovat kvalitní a snadno opravitelné výrobky, věci sdílet či vyměňovat (lyže, kola, knihy apod.), nebo nakupovat v bezobalových obchodech.

Svou osobní uhlíkovou stopu si můžete spočítat online na stránkách www.uhlikovastopa.cz, pro doporučení způsobů jejího snižování v jednotlivých kategoriích pak můžete využít zmiňovanou studii.

Zdroj: Moje uhlíková stopa, Arnika, 2020
Úvodní obrázek: Pxfuel