Gigantické viry jsou velkou záhadou pro řadu vědců. Objeveny byly teprve nedávno a jejich chování nebo podoba se vymyká standardním virům. Některé z nich mohou být dokonce velké jako bakterie.

V poslední době se ve vědeckých časopisech objevilo velké množství zajímavých studií o těchto entitách. Podle nich si některé gigantické viry umí vytvořit své vlastní geny nebo obsahovat genetický kód, se kterým jsme se nikde v živém světě dosud nesetkali. Některé z těchto virů disponují mechanismy, které jsou dokumentovány jen u živých organismů.

Podobností mezi gigantickými viry a buňkami se zabývá i nová studie. Vědci porovnali genomy virů z genetické virové databáze a nashromáždili tak data 501 rozdílných virových částic. Ukázalo se, že gigantické viry mají kromě informace o konstrukci kapsidy (bílkovinné pouzdro virové částice) a infekčnosti viru zabudované i schopnosti podobné buněčnému metabolismu. Jedná se např. o zpracovávání světelné energie nebo metabolismus dusíku.

I přesto, že byly podobné mechanismy u virů popsány již dříve, vědci si stojí zatím, že se v tomto případě jedná o něco nového. Především kvůli dokumentaci evolučních linií metabolických genů, které směřují velmi daleko do historie a popisují vztah hostitele a patogenu. "Viry mohou disponovat těmito geny po miliony let. Můžeme soudit, že jsou to specifické geny těchto virů," vysvětlil mikrobiolog Frank Aylward pro server ScienceAlert.

Je pravděpodobné, že gigantické viry a jejich předkové neovlivňovaly v buňce pouze svou replikaci, ale i její metabolické aktivity. To by znamenalo nový pohled viry jako takové. Dalším krokem, který vědci chtějí udělat, je prozkoumání přesného mechanismu, který ovlivní metabolismus buňky.

Zdroj: https://www.nature.com/articles/s41467-020-15507-2
Foto: Quanta Magazine