Poranění míchy je u lidí poměrně časté a v některých případech způsobuje ztrátu kvality života v podobě různých postižení, která jsou často nevratná. Ze zásady se tak děje proto, že nervová vlákna, která předávají informaci mezi svaly a mozkem nejsou schopna regenerace.

Výzkumnému týmu z Ruhr University Bochum se nově podařilo stimulovat nervové buňky paralyzovaných myší pomocí laboratorně vytvořeného proteinu. Buňkám tak bylo umožněno opravit poškozené spoje.

"Unikátní na našem mechanismu není pouze to, že protein stimuluje nervové buňky, které jsou pak schopny ho produkovat. Je zároveň schopný se dostat dále do mozku," řekl Dietmar Fischer, autor studie, pro agenturu Reuters. "Díky tomu dokážeme poměrně malým zákrokem regenerovat velké množství nervů, které vede k uzdravení paralyzovaných myší," dodává.

Postižené myši byly schopny chodit v horizontu dvou až tří týdnů od léčby. Aplikace spočívá v podání přenašečů genetické informace přímo do mozku, díky které je pak produkován protein s názvem hyper-leukin-6. "Naším cílem je zjistit, zda bude naše metoda fungovat na velkých savčích modelech. V následných studiích budou použity psi nebo prasata," řekl Fischer.

Aplikace metody v klinické studii na lidech je bohužel stále hudbou budoucnosti. Směr, kterým se tým Dietmara Fischera je nepochybně velmi slibný.

Zdroj: Reuters; nbcnews
Foto: Nino Liverani, Unsplash