Je pravděpodobné, že vědci přišli na kloub jednomu z nejpalčivějších problémů řady zemědělců. Nemoc šílených krav, způsobená zákeřnými "mozek požírajícími" priony, je pro chov dobytka vždy naprosto fatální. Díky experimentům s geneticky upravenými myšmi zjistili, že za šíření infekce můžou ovce!

Priony jsou jednou z největších záhad molekulární biologie. Tyto proteiny v mozku plní ve většině případů kladnou roli. Avšak jejich funkce se může fatálně změnit. Postupně začínají napadat řetězovou reakcí další proteiny. Takové poškození se může projevit i za několik let. Pokud se projeví, smrt nastává brzy.

U krav má nemoc šílených krav (Bovinní spongiformní encefalopatie, BSE) inkubační dobu 2 až 8 let.  Onemocnění se projevuje pórovitostí tkáně mozku a vyvolává nestandardní chování skotu. V roce 1996 byla popsána i lidská forma nemoci, tzv. Creutzfeldt-Jakobova nemoc. K jejímu výskytu už prakticky nedochází, jelikož veškerá nervová tkáň skotu je na jatkách oddělována a přísně kontrolována. Nejstarší evidence o prionových onemocněních sahá až do 16. století, kdy byla popsána choroba měnící chování ovcí. U nich docházelo k častému a drsnému škrábání srsti.

Obecně se věřilo, že BSE byla způsobena krmivem, které obsahovalo zbytky z jiných zvířat včetně krav a ovcí. Avšak důkaz o mezidruhovém šíření těchto prionů nebyl dosud přítomen.

Ukázalo se, že původní ovčí prion nejspíše nezpůsobuje samotné BSE, avšak ovce syntetizují další druh prionu, kterým se mohou krávy nakazit a hraje v onemocnění svou roli. I přesto, že se zatím neví podrobný mechanismus, jde o silný důkaz, který původní hypotézu o mezidruhovém přenosu potvrzuje.

Jak jsme uvedli na začátku, lidé z onemocnění nemusí mít velké obavy. Od velké epidemie BSE v 80. a 90. letech bylo diagnostikováno 250 případů. U všech nakažených hrála velkou roli genetická predispozice.

I přesto výzkum nabízí nové otázky. Může způsobit konzumace jiné zvěře další prionová choroby? I přesto, že se jedná o velmi vzácná onemocnění, jejich následky jsou fatální. Výzkum léčby a prevence je nesmírně důležitý.