Červené jezero bylo objeveno pomocí snímků, které byly získány postupně od roku 2004 satelitem Sentinel-2. Toto vysokohorské jezero leží 5060 metrů nad hladinou moře. Jezero zabírá asi 0.2 km2 a nachází se v údolí Zanskar, v pohoří Himaláj.

Unikátností jezera je právě zmíněna červená barva, neboť většina ledovcových jezer je modré barvy. Voda zásobující jezero je skutečně z nedalekého ledovce, který taje díky klimatickým změnám.

Tato ledovcová voda je obohacená o ionty (např. sírany) a reaguje s magmatickými horninami v podloží. To má za následek vznik různých minerálů s obsahem železa (např. hematit). Díky těmto geochemickým procesům se odráží světlo delších vlnových délek a způsobuje tak červené zbarvení jezera.

Díky nízkým hladinám kyslíku, vysokým dávkám UV záření a nízkým teplotám je tato oblast jezera řídce obydlena, nejbližší vesnice je až 11 km daleko. I přesto vědci doufají v bližší ekologický a geologický výzkum tohoto unikátního jezera.

Zdroj: CurrentScience
Zdroj titulního obrázku: Craig Bowcut, Unsplash

TAG: GEOLOGIE, JEZERO, LEDOVEC, ZVĚTRÁVÁNÍ, HORY