Studie nedávno publikovaná v Astronomy & Astrophysics (k přečtení zde) měla za cíl přijít s modelem, který bude schopný identifikovat asteroidy, u kterých hrozí srážka se Zemí. Autoři studie upozorňují, že včasná identifikace je klíčová, protože příprava mise za účelem změny dráhy asteroidu může trvat několik let. Sestavili tak model, který dokáže z pozorované části orbitu jednotlivých asteroidů předpovědět s jakou pravděpodobností se přiblíží Zemi. Jejich model byl přitom trénován na vzorku asteroidů, které v minulosti zasáhly Zemi, ale také na těch, které naší planetu minuly. Neuronová sít byla následně schopna ze vzorku dříve pozorovaných asteroidů identifikovat jako rizikové 95,25 % těch, které v minulosti zasáhly Zemi. Zároveň identifikuje 9 z 10 asteroidů, které jako rizikové označila NASA pomocí svého modelu.

S využitím umělé inteligence vytipovali autoři studie 11 asteroidů, které mají v průměru více než 100 metrů a měly by prolétat tak blízko Zemi, že hrozí srážka (odhadovaný průlet blíže než 0,02 astronomických jednotek). Zároveň jsou to asteroidy, které NASA jako nebezpečné neoznačila. Model NASA si podle autorů neporadil s daty plnými šumu. Velikost těchto asteroidů je dostatečná k tomu, aby srovnaly se zemí celá města.

Kolem Země budou přitom prolétat mezi lety 2131 a 2923. Nejedná se tak o akutní hrozbu. Studie zároveň zmiňuje, že orbit asteroidů je ovlivňován tolika vlivy, že výsledná pravděpodobnost srážky zůstává stále relativně malá. Jakékoliv minimální odklonění způsobí ve výsledku obrovský rozdíl ve vzdálenosti od Země. Dostupnost podobného modelu nám nicméně dává možnost reagovat na potenciální rizika včas. Autoři zároveň chystají vylepšení svého modelu tak, aby dosáhly ještě větší přesnosti.

zdroj: studie Identifying Earth-impacting asteroids using an artificial neural network

úvodní obrázek: New York Post