Kosmická síť se skládá ze vzájemně propojených filament seskupených galaxií a plynů, roztažených napříč vesmírem, oddělených obřími prázdnotami. Předpokládá se, že vlákna obsahují téměř veškerou tzv. baryonickou hmotu vesmíru ve formě rozptýleného horkého plynu. Signál vydávaný tímto difúzním plynem je ale tak slabý, že ve skutečnosti 40 až 50 % baryonů zůstává skryto, nezjištěno. (Baryon je složená částice, kterou tvoří lichý počet kvarků. Mezi nejznámější baryony patří protony a neutrony, které jsou tvořeny třemi kvarky.)

Tyto baryony, skryté ve vláknité struktuře kosmické sítě, se snaží najít Nabila Aghanim a Hideki Tanimura spolu se svými kolegy. V nové studii, financované projektem ERC ByoPiC, představují statistickou analýzu, která poprvé odhaluje rentgenové záření baryonů ve vláknech.

Tato detekce záření je založena na skládaném rentgenovém signálu v datech průzkumu ROSAT. Data pochází z přibližně 15 000 kosmických vláken velkých měřítek, identifikovaných v průzkumu SDSS-III. Tým využil prostorovou korelaci mezi polohou vláken a přidruženým rentgenovým zářením. Poskytl tak důkazy o přítomnosti horkého plynu v kosmické síti a poprvé změřil i jeho teplotu.

Tato zjištění potvrzují dřívější analýzy téhož výzkumného týmu. Ty byly založené na nepřímé detekci horkého plynu v kosmické síti prostřednictvím vlivu plynu na kosmické mikrovlnné pozadí.

Jejich výzkumy připravují půdu pro další podrobnější studie, které pomocí kvalitnějších dat otestují vývoj plynu ve vláknité struktuře kosmické sítě.


Zdroj: phys.org
Odkaz na publikaci: https://doi.org/10.1051/0004-6361/202038521
Zdroj titulního obrázku: Wikimedia commons