Při vykopávkách, v 60. letech minulého století, které probíhaly před stavbou bytové výstavby v britské vesnici Oakridge, archeologové našli velmi starou lebku. Ta byla společně s ostatními nálezy z této oblasti umístěna do sbírky Hampshire Cultural Trust bez bližšího prozkoumání. Lebka se znovu objevila až nyní a ukázala antropologům neuvěřitelný příběh.

Vědci nejdříve provedli anatomickou analýzu, při které zjistili, že nalezená lebka patřila jedinci ve věku mezi 15 a 18 lety. Podle rozboru DNA se jednalo o lebku ženy a radiokarbonové datování potvrdilo, že dívka žila pravděpodobně zhruba mezi lety 776 a 899. Izotopová analýza, na základě prvků obsažených v zubech, dále ukázala, že se mladá žena nenarodila ani nebyla vychována v oblasti s křídovými kopci, a tudíž se do Hampshiru musela přistěhovat později.

Antropologický tým dále provedl vyšetření ran nalezených na lebce.

„Došlo minimálně ke dvěma řezům skrze kost, v oblasti stěny nosní apertury, a v kosti mezi kořenem nosu a horní čelistí,“ říká Garrad Cole, hlavní autor studie.

Poranění nalezené lebky, Zdroj: Science Alert

Dále se na lebce našel mělký řez v oblasti čela, což poukazuje na vysokou pravděpodobnost dívčina skalpování. Vědci ale připouštějí také možnost, že tyto rány byly způsobeny nešetrnou manipulací s lebkou v průběhu let. Tvar a hloubka řezů ukazují, že zdrojem ran byl železný nůž s velmi ostrou tenkou čepelí.

Ani jedna z nalezených ran nejeví známky hojení, tudíž se jednalo o zranění smrtelná. Podle výzkumného týmu bylo příčinou smrti pravděpodobně poranění v oblasti nosu, které způsobilo narušení sítě tepen v jeho zadní části a vyvolalo tak masivní krvácení. Dívka se tedy nejspíše udusila vlastní krví.

Nad příčinou takto brutálního činu antropologové stále bádají. Zdá se ale, že se jednalo o trest, znetvoření obličeje. Tento velmi barbarský trest se podle výzkumníků používal, pokud se ženy dopustily například sexuální deviace. Jednalo se o jakousi paralelu k mužské kastraci. Oba tyto tresty byly součástí anglosaských formálních zákonů z 10. století.

Originální publikace: https://www.cambridge.org/core/journals/antiquity/article/summary-justice-or-the-kings-will-the-first-case-of-formal-facial-mutilation-from-anglosaxon-england/7096A6F0E7F35C2B3C362E4A0542ED76

Zdroj: Science Alert, Zdroj titulní fotografie: Anne Nygard, Unsplash