Metastázy v játrech představují velmi nebezpečnou formu rakovinného bujení. Podle původu metastáz se odvíjí i prognóza pacienta - pokud jsou například pacientovi s rakovinou tlustého střeva diagnostikovány metastázy v játrech, šance na dožití se více než 5 let od data stanovení diagnózy je pouze 11%. Jedním z hlavních problémů krátké doby dožití je obtížná diagnostika. V současné době se využívá CT (počítačová tomografie), tato metoda však není dostatečně citlivá. Tým vědců z Georgia State University přichází s novou diagnostickou metodou, která dokáže zachytit nebezpečnou rakovinu jater už v jejím počátku.

Jedná se o kombinaci MRI (magnetické resonance) a kontrastní látky. MRI umožňuje lepší průnik do měkkých tkání a poskytuje tak detailnější informace o tom, v jakém stavu se tkáň nachází. Navíc má tu výhodu, že nevyužívá rentgenové záření. Kontrastní látkou je v tomto případě molekula ProCA32.CXCR4. Tato molekula má schopnost svým navázáním označit metastázy v játrech.

Proč právě molekula ProCA32.CXCR4? Vědci zjistili, že metastatické buňky mají společný znak - povrchovou molekulu CXCR4. CXCR4 váže chemokiny - látky, skrz které komunikuje imunitní systém. Právě díky tomu, že si rakovinné buňky umí vyrobit a znásobit molekulu CXCR4, dokáží se usídlit v játrech a začít se nekontrolovaně množit. Vědci využili toho, že rakovinné buňky sdílejí CXCR4 molekulu a vynalezli látku - molekulu ProCA32.CXCR4 - která se na CXCR4 naváže a tím zviditelní rakovinné buňky v MRI. ProCA32.CXCR4 v kombinaci s MRI dokáže odhalit nádorová ložiska již o velikosti 0,1 mm³.

Po aplikaci kontrastní látky ProCA32.CXCR4 do žíly se látka v jaterním lalůčku naváže na nádorové ložisko a tím ho označí pro zobrazení MRI. Zdroj: Science Advances

Pokusy byly zatím prováděny pouze na myších modelech, nicméně molekula ProCA32.CXCR4 se ukázala být bezpečná - je tedy možné že se během příštích let dočká své první klinické studie.

Zdroj: Jenny J.Yang, Science Advances