Seznam, zahrnující nahosmenné, krytosemenné, kapradiny a plavuně, čítá 13.634 druhů rostlin. Tím Nová Guinea ‘předehnala’ Madagaskar, na kterém najdeme 11.488 druhů rostlin a stala se tak floristicky nejrozmanitějším ostrovem světa. Mezi pět nejrozmanitějších čeledí Nové Guineje, které tvoří 35 % z celkového počtu druhů, patří vstavačovité (Orchidaceae), mořenovité (Rubiaceae), vřesovcovité (Ericaceae), lipnicovité (Poaceae) a myrtovité (Myrtaceae).

a, Bulbophyllum; b, Dendrobium; c, Crepidium; d, Taeniophyllum; e, Oberonia; f, Phreatia; g, Glomera; h, Syzygium; i, Rhododendron; j, Cyrtandra; k, Timonius; l, Freycinetia; m, Saurauia; n, Begonia, Zdroj: https://www.nature.com/articles/s41586-020-2549-5/figures/2 

Čím větší je plocha ostrova, tím větší počet druhů zde můžeme najít. K tomu se váže i endemismus. (Pozn.: Endemit je druh, který se nikdy nevyskytoval a nevyskytuje se jinde, než v jeho aktuálním areálu rozšíření, tedy v místě jeho vzniku.) Kdybychom porovnávali ostrovy pouze podle plochy, samozřejmě zaznamenáme větší endemismus na větším ostrově, už jen z toho důvodu, že může být domovem většímu počtu druhů, tedy i endemitů. Nová Guinea má 68 % druhů rostlin endemických – 9.301 druhů.

Složení flóry podle životních forem

Zdroj: https://www.nature.com/articles/s41586-020-2549-5/figures/3

Životní formou rostliny se rozumí tvar rostliny přizpůsobený na ekologické podmínky, klimatu a geografii. Pro lepší ilustraci jsou na obrázku výše vyobrazeny siluety s procentuálním zastoupením jednotlivých životních forem. (Zleva doprava) Stromy na Nové Guineji tvoří 29 % z celkových druhů rostlin. Zbylých 71 % tvoří – z angličtiny doslovně přeloženo jako “ne-stromy” – byliny (26 %), epifyty – rostliny žijící na jiné rostlině (22 %), keře (12 %), liány (9%), palmy či stromové kapradiny. Endemismus krytosemenných rostlin dosahuje 71 %, což je poměrně vysoká hodnota v porovnání s plavuněmi (46 %) nebo nahosemennými (41 %).


Citovaná studie: Nature, https://www.nature.com/articles/s41586-020-2549-5
Titulní obrázek: David Mark, Pixabay