Skupina Lenky Maletínské z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR se zabývá patofyziologickými mechanismy regulace příjmu potravy. V rámci výzkumu se zaměřují na peptidy, které se účastní příjmu potravy a hrají roli v obezitě, diabetu a následně i neurodegeneraci. Pomocí různých metod objasňují vztahy mezi peptidy a jejich vliv na obezitu. Jejich cílem je vývoj terapeutik, které budou mít anorexigenní účinky. Budou tedy potlačovat chuť k jídlu.

Anorexigenní neuropeptidy, například peptid uvolňující prolaktin (PrRP), nebo peptid CART (cocaine-and amphetamine-regulated transcript), mají potenciál být využity na léčbu obezity. Kvůli peptidovému charakteru látky je ale podání do mozku komplikované. Proto se vědci z akademie věd ČR snaží vyvinout analogy, které budou schopné procházet hematoencefalickou bariérou a působit přímo v mozku. To se jim u nové látky (analogu PrRP) podařilo lipidizací, tedy tím, že k němu přidali mastnou část. Díky tomu umožnili průchod látky do krve a následně do mozku. Mechanismus účinku ještě není zcela známý. Jeden z nich by mohl být, že látka způsobuje změny v lipogenezi. Během pokusu indukovali myším a potkanům obezitu pomocí vysokokalorické diety a inzulinové rezistence. Po podání PrRP zhubly až o 20 %, u látky byl prokázán antiobezitní a antidiabetický účinek.

Diabetes druhého typu a stejně tak obezita mohou způsobit inzulinovou rezistenci v mozku a vést k rozvoji Alzheimerovy choroby. Proto mohou být nalezené peptidy také neuroprotektivní. Vědcům se podařilo dokázat, že analogy PrRP zlepšují paměť a snižují množství amyloidních plaků a hyperfosforylovaného proteinu Tau. Oba tyto faktory úzce souvisejí se vznikem a rozvojem Alzheimerovy demence.

O tom, že má nově upravený peptid velký potenciál, značí i fakt, že si molekulu vybrala firma Novo Nordisk, světová jednička ve výrobě léčiv na obezitu a diabetes. Pokud se podaří dokázat souvislost diabetu, obezity a Alzheimerovy choroby, je zde naděje, že budou v budoucnu léčivo hradit pojišťovny.

Zdroje: https://maletinska.group.uochb.cz/cs/publikace

Zdroj úvodní fotografie: i yunmai, Unsplash