Imunologové ze St. Jude Children’s Hospital v USA zjistili, že se regulační T-lymfocyty chovají jinak, když se nacházejí v blízkosti nádoru. Tyto poznatky využili k návrhu nové léčby pro onkologické pacienty. Výsledky nové studie byly minulý týden publikovány v prestižním časopise Nature.

Regulační T-lymfocyty jsou stěžejní pro udržení rovnováhy v těle – tento typ T-lymfocytů například zajišťuje, aby nedocházelo k rozvoji autoimunitních onemocnění, kdy imunitní systém napadá vlastní organismus. Zároveň ale regulační T-lymfocyty mohou potlačovat imunitní reakci v nádorovém mikroprostředí.

Ve studii se vědci podívali na to, jakým způsobem mohou T-lymfocyty růst nádoru ovlivňovat. Nejprve chtěli vědět, jaký je rozdíl mezi regulačními T-lymfocyty v nádorovém mikroprostředí a regulačními T-lymfocyty ve zdravých tkáních organismu – například v lymfatických uzlinách. K porovnání buněk vědci použili analýzu transkriptomu. To je metoda, která dokáže odhalit, jaké úseky DNA jsou v buňkách nejvíce aktivní. A opravdu byl nalezen velký rozdíl mezi lymfocyty v uzlinách a nádorech. V nádorech byla u regulačních T-lymfocytů zvýšena exprese molekuly SREBP, což je protein, který umí utlumovat aktivitu buňky a také podporuje tvorbu lipidů. Jakmile vědci věděli, v čem jsou regulační T-lymfocyty v nádorech specifické, mohli začít zjišťovat, co se stane, když molekulu SREBP vyřadí z provozu.

Co se tedy stalo, když regulační T-lymfocyty v nádorovém mikroprostředí molekulu SREBP ztratily? Vědci pozorovali, že regulační T-lymfocyty po ztrátě SREBP nadále nemohly interferovat s tou částí imunitního systému, která byla připravena proti nádoru bojovat, a proto došlo a ústupu nádoru. Zároveň bylo zjištěno, že vyřazení molekuly SREBP zvýšilo citlivost k léčbě nádorů pomocí PD-1 inhibitorů, která za normálních okolností účinkuje v cca 20% případů.

V neposlední řadě je také důležité, že nepřítomnost molekuly SREBP významně ovlivnila pouze regulační T-lymfocyty, které infiltrovaly nádor, tudíž zbytek regulačních T-lymfocytů v organismu zůstal nedotčený. Toto zjištění může v budoucnu významně posunout léčbu nádorů, jelikož vysoká specifita léčby onkologických onemocnění je velmi žádoucí kvůli minimalizaci nežádoucích účinků.

Zdroj: Lim, S.A., Wei, J., Nguyen, TL.M. et al. Lipid signalling enforces functional specialization of Treg cells in tumours. Nature  (2021). https://doi.org/10.1038/s41586-021-03235-6

Úvodní obrázek: Lund University Research Magazine