Evropská komise oznámila ambiciózní plány ohledně řešení udržitelné mobility na evropském kontinentu pro nadcházející desetiletí. Strategie udržitelné a inteligentní mobility v kombinaci s akčním plánem bude podle komise sloužit jako “návod” na budoucí plánování v odvětví dopravy v příštích letech.

Nově ohlášená strategie navazuje na evropskou Zelenou dohodu, the European Green Deal, která byla stanovena před více než rokem. Ta doufá, že do roku 2050 dojde ke snížení emisí uhlíku až o 90 %. Existuje však řada dalších cílů, kterých chce tato nová strategie dosáhnout dříve.

Podle Evropské komise bude do roku 2030 na evropských silnicích nejméně 30 milionů automobilů s nulovými emisemi a alespoň 100 měst bude „klimaticky neutrálních“. Akční plán navíc tvrdí, že do roku 2035 budou připravena k uvedení na trh velká letadla s nulovými emisemi. Plány do roku 2050 jsou ještě ambicióznější, protože Evropská komise chce, aby „téměř všechny“ dodávky a autobusy „s nulovými emisemi“ neměly žádné emise. Rovněž se také očekává, že cestování po vysokorychlostní železnici se ztrojnásobí.

Nejzajímavější v rámci nové Strategie udržitelné a inteligentní mobility jsou stěžejní politiky, tzv. “vlajkové lodě – flagships”. Právě „vlajková loď šest“ trvá na tom, že Evropa musí plně využívat inteligentní digitální technologie a inteligentní dopravní systémy (ITS). Vyplývá z ní, že kontinent se musí lépe naučit využívat technologie, které již má k dispozici, aby vytvořil lépe propojený a automatizovaný systém multimodálního cestování.

Podobně pak “vlajková loď sedm”. Ta stanovuje plány na ověřování a testování nových technologií. Tvrdí, že EU vytvoří příznivé podmínky pro rozvoj nových technologií a služeb. Jedná se například o vývoj hyperloopu, letadel na vodíkový pohon anebo osobních elektrických letadel. Cíl je jednoduchý: usnadnit inovaci takových technologií, které se v současné době můžou jevit jako nereálné pro budoucí cestování. Evropská komise dále oznamuje, že dojde k vybudování “evropského společného datového prostoru pro mobilitu“, který rovněž podpoří rozvoj umělé inteligence v odvětví mobility.

"K dosažení našich cílů v oblasti klimatu musí mít emise z odvětví dopravy jasný sestupný trend. Dnešní strategie proto změní způsob, jakým se lidé a zboží pohybují po Evropě a usnadní kombinování různých druhů dopravy během jedné cesty. Stanovili jsme ambiciózní cíle pro celý dopravní systém, abychom zajistili udržitelný, inteligentní a odolný návrat z krize COVID-19,“ komentuje novou strategii Frans Timmermans, výkonný viceprezident pro Evropskou zelenou dohodu.

Zdroj: https://www.intelligenttransport.com/transport-news/112693/european-commission-sustainability-plans/

Foto: Markus Spiske, Unsplash