Nová studie vědců z univerzity v Bathu (Velká Británie) však pomocí statistického modelování potvrzuje možný další rozvoj těchto známých tvorů z minulosti Země.

Všeobecně přijímaný fakt o rapidním snižováním druhové diverzity dinosaurů na konci křídy je podle jejich vyjádření správný, avšak by nevedl k vymizení dinosaurů na planetě Zemi. Dinosauři by byli podle vědců z Bathské Univerzity schopní dále tvořit nové druhy a vyvíjet se.

„Předchozí studie provedené jinými výzkumníky používají různé metody k vyvození závěru, že dinosauři by stejně vymřeli, protože na konci křídy byly na ústupu,“ řekl hlavní autor studie Joe Bonsor. „Tvrdíme však, že pokud rozšíříte data tak, aby zahrnovala novější rodokmeny dinosaurů a širší sadu typů dinosaurů, ne všechny výsledky ve skutečnosti poukazují na tento závěr, respektive ano, ale jen polovina z nich,“ dodává.

Je obtížné posoudit rozmanitost dinosaurů kvůli mezerám ve fosilním záznamu. Může to být způsobeno faktory, jako například to, které kosti jsou zachovány jako fosilie, jak přístupné jsou fosilie na jednotlivých nalezištích, aby je bylo možné najít, a místa, kde je paleontologové hledají.

Joe Bonsor dále tvrdí: „Hlavním bodem naší studie je, že není tak jednoduché podívat se na pár fylogenetických stromů a učinit rozhodnutí. Velké mezery ve fosilním záznamu a nedostatek údajů mohou často ukazovat na úbytek druhů , ale to nemusí být odrazem tehdejší reality. Naše data v současné době neukazují, že by jejich počty upadaly. Ve skutečnosti některé skupiny jako hadrosauridi a ceratopsidi prosperovaly a neexistují žádné přímé důkazy které by naznačovaly, že by před 66 miliony let vymřeli, kdyby k tragické události nedošlo.“

Savci například zásahu asteroidu přežili a začali poté postupně dominovat na planetě Zemi. Přišli však na řadu až po několika milionech let, kdy na Zemi dominovali gigantičtí ptáci. Bylo to jen kvůli vyhynutí dinosaurů a jejich několika potomků, gigantických ptáků, které vedlo k uvolnění ekologických, což umožnilo savcům zaplnit je a později ovládnout planetu.

Zdroj úvodního obrázku: Anudariya Munkhbayar
Zdroj: The Royal Society Publishing